Verschillende generaties Belgische katholieke jongeren zijn opgegroeid met het standaardwerk van Mgr. Léonard, Jezus en je lichaam. In dit boek zette de toenmalige bisschop van Namen de katholieke seksuele moraal uiteen voor jongeren.
Je lichaam om lief te hebbenVerschillende generaties Belgische katholieke jongeren zijn opgegroeid met het standaardwerk van Mgr. Léonard, Jezus en je lichaam. In dit boek zette de toenmalige bisschop van Namen de katholieke seksuele moraal uiteen voor jongeren.
Mgr. Léonard heeft dit geweldige boek grondig herzien dat nu door Uitgeverij Betsaida wordt uitgegeven. In het voorwoord schrijft de bisschop:

“Dit boek richt zich tot alle christenen – en in vele opzichten zelfs tot ongelovigen – die bezig zijn met vragen rond seksuele moraal. Maar ik richt me eerst en vooral tot de jongeren. Het zijn vooral de jongens en meisjes die ik aan de universiteit ontmoette en daarna in mijn bisschoppelijke zending, die mij ertoe gebracht hebben over deze vragen na te denken en mij zelfs hebben aangezet om mijn overtuigingen hieromtrent neer te schrijven. Daarom veroorloof ik mij om me hier op een vertrouwelijke manier en op gesprekstoon met hen te onderhouden.”

Het boek is ingedeeld in vier onderdelen:

  1. Je lichaam van glorie
  2. De grootsheid van de menselijke liefde
  3. De problemen van het seksuele leven
  4. De heiliging van je lichaam

Daarbij schuwt de monseigneur niet de problemen bij de naam te noemen (masturbatie, homoseksualiteit, buitenechtelijke relaties, pornografie, prostitutie, anticonceptie, abortus, enz.), maar legt hij steeds op pedagogische wijze uit hoe de Katholieke Kerk tegen deze zaken aankijkt, en waarom.

Een aanrader, te bestellen voor € 12,50 bij Betsaida: