March for Life 2015De jaarlijkse ‘Mars voor het Leven’ in Washington (VS) en andere Ameri­kaanse staten belooft weer een grote happening te worden. Republi­keinen zouden de wet­geving rondom abortus aan willen scherpen, maar president Obama heeft laten weten zijn veto uit te spreken. De jaarlijkse ‘Mars voor het Leven’ in Washington (VS) en andere Amerikaanse staten belooft weer een grote happening te worden. Republikeinen zouden de wetgeving rondom abortus aan willen scherpen, maar president Obama heeft laten weten zijn veto uit te spreken.

March for Life 2015De jaarlijkse Mars voor het Leven vindt plaats op de dag waarop, nu 42 jaar geleden, het Amerikaanse Hooggerechtshof de abortuswetgeving openbrak door de ‘Roe vs. Wade’ zaak, 22 januari. Het Hof oordeelde dat het “recht op abortus” besloten lag in het grondwettelijke “recht op privacy”. Met dit arrest werd de toenmalige wetgeving van de verschillende staten opgeheven. Het is een van de meest controversiële uitspraken geweest uit de geschiedenis van het Amerikaans Hooggerechtshof.

Groeiend aantal deelnemers

Vanuit heel Amerika komen studenten, scholieren, (groot)ouders, politici, religieuzen enz. naar de Amerikaanse hoofdstad om hun stem te laten horen voor het leven en tegen abortus. Ook elders in de VS vinden marsen plaats. Ook in Europa sluit men erbij aan. Zo staat voor zondag 25 januari een grote Mars voor het Leven in Frankrijk gepland. De paus heeft er zijn steun al aan betuigd.

Vorige jaar berichtten wij op deze site ook over deze March for Life. Opvallend was toen dat het groeiend aantal deelnemers, evenals de toenemende aversie tegen abortus onder veel Amerikanen, vrijwel niet genoemd worden in de pers. Zeker niet in de Nederlandse pers. Er werd toen ook bekend dat de belangrijkste (Amerikaanse) media onderling hadden afgesproken voortaan te spreken over anti-abortusbeweging in plaats pro-lifebeweging. Hoe het dit jaar gaat, weten we vrijdag.

Obama pro-abortus

Omdat de republikeinen in de Amerikaanse Senaat en ook het Huis van Afgevaardigden momenteel de meerderheid hebben, staan er enkele wetsvoorstellen op stapel. Zij hopen onder meer de abortuswetgeving zodanig aan te laten passen dat het in ieder geval verboden wordt om na de twintigste week van de zwangerschap abortus te laten plegen.

Paus Franciscus: Every life is a gift
Paus Franciscus stuurde vandaag een tweet om zijn steun te betuigen aan de March for Life

Vlak voordat president Obama zijn jaarlijkse State of the Union, de toespraak tot het Congres, zou houden, vaardigde het Witte Huis een verklaring uit waarin uitdrukkelijk werd gedreigd met een veto wanneer het betreffende wetsvoorstel (H.R. 36) zou worden ingediend. In de verklaring staat onder meer: “De regering is sterk gekant tegen HR 36, die op onaanvaardbare wijze de gezondheid en reproductieve rechten van vrouwen zou beperken en die een aanval is op het recht van een vrouw om te kiezen. (…) Vrouwen moeten in staat zijn eigen keuzes te maken over hun lichaam en hun gezondheidszorg, en de overheid dient zich niet te mengen in beslissingen die het beste genomen kunnen worden door een vrouw en haar arts.”

Dat het om een leven van een (ongeboren) mens gaat, een leven dat niet voor zichzelf kan opkomen en daarom alle mogelijke bescherming verdient, komt totaal niet ter sprake. Onbegrijpelijk!