World Meeting of FamiliesIn de aanloop naar de Wereldgezinsdagen in september 2015 en de Algemene Vergadering van de Bisschoppen­synode in oktober 2015 biedt het Vaticaan een schat aan nieuwsberichten en achtergrondinformatie. In de aanloop naar de Wereldgezinsdagen in september 2015 en de Algemene Vergadering van de Bisschoppen­synode in oktober 2015 biedt het Vaticaan een schat aan nieuwsberichten en achtergrondinformatie.

Bovendien zijn een Facebook en Twitter-account opgezet die het gemakkelijk maken om volledig op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen.

World Meeting of Families

Wereldgezinsdagen 2015

De Wereld­ontmoeting van de Gezinnen vindt om de drie jaar plaats:

1994 – Rome
1997 – Rio de Janeiro
2000 – Rome
2003 – Manilla
2006 – Valencia
2009 – Mexico
2012 – Milaan
2015 – Philadelphia

De bijeen­komst bevat telkens vijf onder­delen: een inter­na­tio­naal theologisch-pastoraal congres, een kinder­congres, eucharistie­vieringen, een ontmoetings­feest met getuige­nissen en de afsluitende viering, die wordt voor­gegaan door een afgezant van de paus, met kardinalen, bisschoppen en priesters uit de hele wereld.

De volgende bijeenkomst vindt plaats in het Noord-Amerikaanse Philadelphia van 22 t/m 27 september 2015.

Gezins­synode 2015

De Buiten­gewone Algemene Vergadering van de Bisschoppen­synode over 'de pastorale uit­dagingen van het gezin' die afgelopen 5 t/m 19 oktober 2014 werd gehouden, zal een vervolg krijgen op de Algemene Vergadering van de Bisschoppen­synode die van 4 t/m 25 oktober 2015 zal plaats gaan vinden.

Om nog even duidelijk te maken hoe het in zijn werk gaat:

Het slot­document van de afgelopen gezins­synode vormt het uitgangspunt voor de synode volgend jaar.

Links

Pauselijke Raad voor het Gezin op internet: