Jaar van het Geloof 2012-2013Paus Benedictus had een Jaar van het Geloof ingesteld. Als een paus dat doet moeten we het dus serieus nemen. Christus zegt over het geloof: “wie gelooft en gedoopt is zal gered worden.” Op het hoogfeest van Christus Koning is het Jaar van het Geloof afgesloten. Paus Benedictus had een Jaar van het Geloof ingesteld. Als een paus dat doet moeten we het dus serieus nemen. Christus zegt over het geloof: “wie gelooft en gedoopt is zal gered worden.” Op het hoogfeest van Christus Koning is het Jaar van het Geloof afgesloten.

De vrijdag ervoor is met een Eucharistieviering in de Sint Jan in ‘s-Hertogenbosch en een lezing over de catechismus in het Sint-Janscentrum, dit Jaar van het Geloof door het bisdom ’s-Hertogenbosch plechtig afgesloten.

Jaar van het Geloof 2012-2013Wat je van dat jaar vast kunt houden is dat het geloofsleven een leven met God is. Dat je alle dingen die je doet met een ander motief doet. Een geloofsmotief. Dat je naar zichtbare dingen met een andere invalshoek kijkt. De invalshoek van het geloof. Als je volgens de geloofsbelijdenis belijdt dat je gelooft in God de Almachtige vader, dan is de tegenslag, die iedereen heeft, toch ook anders. Je belijdt, nadat je dat vaker overwogen hebt en erover gebeden hebt, dat God Almachtig is. Dat God alles als een Vader in zijn hand heeft. Je gelooft dan dat een ellendige gebeurtenis dus niet zinloos kan zijn, ondanks dat het vervelend kan aanvoelen en je er niets van snapt.

Als je belijdt dat Christus gestorven en verrezen is en vaker in een jaar van het geloof overwogen hebt dat dat ook voor jou is, dan zet het je op je menselijke plaats. Het doet je overdenken of je met je levenshouding wel op de juiste koers zit.

Denk je aan de noden van de mensen in je eigen omgeving. Maak je tijd voor hen vrij als ze je aandacht opeisen, ook als het je niet uitkomt omdat je met dingen bezig bent die je zelf op dit moment prettig vindt. Dat zijn soms moeilijke dagelijkse levenskeuzes.

Maar je kunt in de mogelijkheid van die levenshouding geloven als je de Heilige Geest aanroept, die Heer is en het leven geeft. Welk leven geeft? Genadeleven van aandacht kúnnen hebben voor de ander. Zo leidt het geloofsleven tot liefdesleven. Zo wordt Christus opnieuw geboren. Zo helpt het geloofsjaar tot de werkelijkheid van een Zalig Kerstfeest.