Jaar van de BarmhartigheidHet Heilig Jaar van Barm­har­tig­heid komt er aan. Van de week is de offi­ciële Neder­landse web­site voor dit Heilig Jaar gelan­ceerd. Elders (op internet) begint ook steeds meer duide­lijk te worden welke activi­teiten er onder­nomen gaan worden. Het Heilig Jaar van Barm­har­tig­heid komt er aan. Van de week is de offi­ciële Neder­landse web­site voor dit Heilig Jaar gelan­ceerd. Elders (op internet) begint ook steeds meer duide­lijk te worden welke activi­teiten er onder­nomen gaan worden.

Activiteiten

Jaar van de BarmhartigheidHet Heilig Jaar van Barmhartigheid, dat door paus Francisus is uitgeroepen en start op 8 december 2015, vijftig jaar na de afsluiting van het Tweede Vaticaans Concilie, komt er nu snel aan. Op bisdom- en lokaal niveau staan er diverse lezingenreeksen, vieringen van barmhartigheid of andere activiteiten op de agenda. Het meest complete overzicht is tot nu toe te vinden op Rkactiviteiten.nl. Het melden van ontbrekende activiteiten wordt zeer op prijs gesteld!

Officiële website van de Nederlandse bisschoppen

De kerkprovincie heeft afgelopen week, op 11 november (Feest van Martinus van Tours / Sint Maarten), de officiële Nederlandse website voor het Heilig Jaar van de Barmhartigheid gelanceerd. Deze website is een initiatief van de Nederlandse bisschoppen en is bedoeld ter ondersteuning van dit Heilig Jaar in Nederland in de parochies.

Op de officiële website zijn onder meer nieuwsberichten, impulsen en materialen opgenomen, waaronder een speciaal ontwikklde banier voor het Heilig Jaar. Ook zijn er liturgische handreikingen verzameld die in parochies gebruikt kunnen worden, zoals een viering en de Nederlandse vertaling van de hymne die voor dit Heilig Jaar is geschreven.

Andere site

De officiële website moet niet worden verward met de particuliere website www.jaarvanbarmhartigheid.nl van Peter van Zoest (Solideo / Rkboulevard / Roomsmeisje). Op deze website worden ook berichten verzameld over het Jaar van de Barmhartigheid.

Opening heilige deuren

Het door paus Franciscus afgekondigde Heilig Jaar van de Barmhartigheid start op 8 december 2015, de 50ste verjaardag van de afsluiting van het Tweede Vaticaans Concilie en eindigt op 20 november 2016 (Hoogfeest van Christus, Koning van het Heelal). Paus Franciscus zal die dag in Rome de Heilige Deur van de Sint-Pieter openen.

Op 13 december worden in bisdommen wereldwijd, en dus ook in de Nederlandse bisdommen, Heilige Deuren geopend.