Reis naar IsraëlEindelijk! Al jaren had ik het verlangen naar Israël te gaan. Maar om meerdere redenen kwam het er niet van. Dit jaar wel. God lijkt in het jaar van Barmhartigheid, barmhartig voor mij en mijn vrouw. De eerste week van mei sluiten we ons aan bij een groep pelgrims van de Onze Lieve Vrouwekerk uit Amsterdam. Eindelijk! Al jaren had ik het verlangen naar Israël te gaan. Maar om meerdere redenen kwam het er niet van. Dit jaar wel. God lijkt in het jaar van Barmhartigheid, barmhartig voor mij en mijn vrouw. De eerste week van mei sluiten we ons aan bij een groep pelgrims van de Onze Lieve Vrouwekerk uit Amsterdam. (Deelname aan de bedevaart naar het Heilig Land door deze parochie georganiseerd staat ook open voor pelgrims van buiten de parochie. En er zijn nog plekken vrij om mee te gaan, zie www.olvkerk.nl). Er gaat goede geestelijke begeleiding mee en zo kan het dus een echte bedevaart voor ons worden naar het Heilig Land.

Reis naar IsraëlIk wil me goed voorbereiden op deze bedevaart, qua gebed en qua kennis, en zie in het programma een mooie lijn. Ik bekijk het land overigens als gelovig katholiek en niet op politieke wijze. We gaan onder andere naar de berg Sion, één van de bergen van Jeruzalem. Aldaar is het graf van koning David. We gaan nog naar een tweede berg in Jeruzalem: de Tempelberg. Abraham werd daar op de proef gesteld om zijn zoon Isaäk te offeren aan God. De zoon van David, koning Salomo, heeft de eerste tempel daar gebouwd. Als je met deze materie bezig bent, gaat het oude testament meer voor je leven.

Verder gaan we naar diverse plaatsen waar Jezus geweest is en zulke belangrijke dingen voor ons gedaan heeft. We gaan naar Bethlehem, waar Hij geboren is. Op die plek is al in de 4e eeuw een kerk gebouwd. Je gedachten gaan dan uit naar Kerstmis, waar we de geboorte van Jezus vieren. En naar het rozenkransgeheim “Jezus wordt geboren in een stal van Bethlehem.” Ook gaan we naar de Herdersvelden, waar de engelen aan de herders de blijde boodschap verkondigden: “Heden is u een Redder geboren.”

We verblijven ook in de buurt van het Meer van Galilea. Daaruit stroomt de rivier de Jordaan naar de Dode Zee. En in die Jordaan liet Jezus zich dopen door Johannes de Doper. En daar ging de hemel open en openbaarde God de Vader dat Jezus zijn Zoon is. En Jezus openbaarde zich in Galilea, in de plaats Kana door water in wijn te veranderen tijdens bruiloftsviering. Een mooie plek om ons huwelijksleven te verdiepen en misschien een bijzondere fles wijn uit Kana mee terug te nemen. Verder gaan we een boottocht maken over het Meer van Galilea, waar Jezus over het water liep, de storm bedaarde en zijn apostelen wierf. En we staan stil op de plekken in Galilea waar Jezus predikte (Berg van de Zaligsprekingen) en wonderen deed, zoals de plaats van de Broodvermenigvuldiging (Tabgha).

Dan maak ik ten slotte melding van de diverse bijzondere locaties in Jeruzalem waar we heen gaan. In de overwegingen voorafgaand aan de bedevaart denk je dan al aan de diverse vieringen van het kerkelijk jaar, de diverse artikelen van De Twaalf Artikelen van het Geloof, de diverse Geheimen van de Rozenkrans en de Kruisweg. Het gaat allemaal nog meer leven denk ik, als er geweest bent. Bijvoorbeeld in de Hof van Olijven (Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse vader). En als je vanaf daar, juist toevallig op Hemelvaartsdag zelf, kijkt naar de Olijfberg, waar Jezus opgestegen is ten hemel. En als je op de plaats van het Laatste Avondmaal geweest bent denk je in het vervolg met meer beleving aan Witte Donderdag en aan het vijfde Rozenkransgeheim van het Licht: “Jezus stelt de Eucharistie in tijdens het Laatste Avondmaal”. Goede Vrijdag en Pasen komen in je op als je in gedachten de kruisweg loopt in het Christelijk deel van Jeruzalem en uit komt bij de H Grafkerk. Die staat op de plaats waar Jezus gekruisigd is (“Calvarieberg”), gestorven en begraven. Hij is begraven zo’n 40 meter van de plaats waar Hij gekruisigd was. En dus is dat ook de plaats waar Jezus “de derde dag verrezen is uit de doden”.

We gaan nog meer dingen beleven tijdens deze bedevaart, maar ik vond het mooi deze lijn er uit te halen. Ten slotte zijn we erg dankbaar dat we zo’n pelgrimage in het vooruitzicht hebben.

Edwin