Leuk bedacht, maar alleen de leden van de Bahai-sekte in Haifa en liberale christenen kunnen zoiets verzinnen. Denk je dat ze daar in de moskee op zitten te wachten? In Staphorst? Bij de Bantai’s? Of bij de Dalai Lama? De meeste godsdiensten zullen zeggen: “Vindt u dat respectvol? Neemt u ons wel serieus?” De katholieken zeggen hetzelfde. Je kunt niet alle geloven meegeven, omdat geloof niet een theorie is, maar een praktijk. Je kunt overal kennis van nemen, maar je kunt er pas bewust voor kiezen als je ergens aan meedoet. Het is met die liberale theorie net als met een kind dat alle oosterse vechtsporten uit een boekje kent, maar zo stijf als een hark zichzelf nog niet kan verdedigen. Onzin. Zo zijn wij in West-Europa godsdienstig en cultureel meer thuis bij het christelijk geloof, zoals je alle talen kunt spreken, maar in het Nederlands blijft denken. Het is gewoon onzinnig om te denken dat je meerdere geloven tegelijk kunt aanleren. En onzinnige dingen moet je aan kinderen niet leren, want voor je het weet zetten ze zich af tegen zoveel dwaasheid en gaan ze heel radicaal ergens voor kiezen.