IPPF slaat alarmBekende en minder bekende orga­ni­sa­ties hebben zich in een brief gewend tot de voor­zitter de Euro­pese Commissie, met het ver­zoek af te zien van de wets­voor­stellen die het Eén van ons Europees Burger Initiatief op de Europese agenda heeft geplaatst. IPPF slaat alarmBekende en minder bekende organisaties hebben zich in een brief gewend tot de voorzitter de Europese Commissie, met het verzoek af te zien van de wetsvoorstellen die het Eén van ons Europees Burger Initiatief (EBI) op de Europese agenda heeft geplaatst.

De brief heeft als titel NGOs sound the alarm on anti-choice threat to maternal health. Initiatiefnemer en opsteller van de brief is de International Planned Parenthood Federation. Mede-ondertekenaars zijn allerlei pro-abortus organisaties die kennelijk bang zijn voor het democratische burgerinitiatief One of us – Een van ons met zijn bijna twee miljoen ondertekenaars. Ook Amnesty International komt er als mede-ondertekenaar nu openlijk voor uit dat ze pro-abortus zijn en actief daar voor strijden.