Minister rouvoetOuders zijn verant­woordelijk voor de opvoeding. Dat stelt minister Rouvoet klip en klaar. Berichten over en kritiek op zijn beleid als zou hij zich te veel willen bemoeien met het gezin, spreekt hij stellig tegen. “Het is niet de bedoeling inhoude­lijke normen te stellen ten aanzien van wat een goede opvoeding is.” Katholiekgezin.nl sprak vlak voor het zomerreces met minister André Rouvoet van het ministerie voor Jeugd en Gezin.

Lees het interview