Interview van katholiekgezin.nl met minister André Rouvoet van Jeugd en Gezin
‘Wij stellen geen inhoudelijke normen ten aanzien van een goede opvoeding’
 
Ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding. Dat stelt minister Rouvoet klip en klaar. Berichten over en kritiek op zijn beleid als zou hij zich te veel willen bemoeien met het gezin, spreekt hij stellig tegen. “Het is niet de bedoeling inhoudelijke normen te stellen ten aanzien van wat een goede opvoeding is.” Katholiekgezin.nl sprak vlak voor het zomerreces met minister André Rouvoet van het ministerie voor Jeugd en Gezin.
 
In het interview met de gezinssite katholiekgezin.nl weerspreekt minister Rouvoet de bewering dat in zijn beleid onvoldoende aandacht naar het gezin gaat. “Zo gaat het in mijn eigen beleidsprogramma over het kindgebonden budget en uitbreiding van het ouderschapsverlof. Dat zijn allemaal elementen die het gezin in het algemeen ondersteunen.”
 
Wanneer je als overheid nu precies moet ingrijpen, blijft volgens de minister een spanningsveld. Gelet op de schade die een scheiding bij een kind kan veroorzaken, stelt hij: “Opvoeden is de taak van de ouders, laat ik daar heel duidelijk over zijn. Als het om kindermishandeling gaat, dan grijp je in, dan kom je ook achter de voordeur. Maar het ligt moeilijker als het gaat om relaties die mensen vrijwillig zijn aangegaan. Ik heb wel altijd gezegd: als de overheid erbij is wanneer mensen elkaar trouw beloven en daar dus in zekere zin part en deel in heeft, dan mag zij zich niet lichtvaardig van de verantwoordelijkheid onttrekken als deze mensen uit elkaar gaan.”
 
Het grote verschil tussen wat er op veel plekken al gebeurt en wat de minister voor Jeugd en Gezin voor ogen heeft, is dat hij “het gemakkelijker gaat maken dat een kind onder toezicht wordt gesteld; op basis van lichtere criteria eerder verplichtingen opleggen aan de ouders. Dat bedoel ik met ‘de vrijblijvendheid voorbij’, waarbij de ouders zich konden verschuilen achter hun ouderschap en konden zeggen: Daar hebben jullie niets mee te maken, ik bepaal zelf wel of ik mijn kinderen aframmel. Nee, dat bepaal je niet zelf!”
 
Verder gaat minister Rouvoet in het interview met katholiekgezin.nl in op risico-factoren rond de opvoeding, kritiek op zijn beleid, de Centra voor Jeugd en Gezin en wat het verschil is Christen-Unie minister te zijn in plaats van CU-fractievoorzitter.

Katholiekgezin.nl is vanaf mei 2007 on-line en is bedoeld voor wie een katholiek gezin wil opbouwen. De site wil een concrete handreiking zijn aan het gezin: van activiteiten voor gezinnen tot een uitgebreide bookshop, van praktische tips over het gezinsleven tot het nieuwste kerkelijke document over huwelijk&gezin, van actueel nieuws over het gezinsbeleid tot een netwerk van interessante organisaties, van grappige kinderuitspraken tot veelgestelde vragen rond liefde en seksualiteit, geloofsopvoeding, relaties en kerkelijk huwelijk.
Wie over deze zaken geïnformeerd wil worden en de ontwikkelingen op het gebied van huwelijk, gezin en opvoeding binnen Kerk en maatschappij wil volgen, vindt op www.katholiekgezin.nl een schat aan informatie.