Interview met Martijn Lampert en Frits SpangenbergAangeboden aan katholiekgezin: een videogesprek met onderzoekers Martijn Lampert en Frits Spangenberg die onlangs ‘De grenze­loze generatie en de eeuwige jeugd van hun opvoeders’ publi­ceerden. Het boek is het resul­taat van 25 jaar onder­zoek van bureau Motivaction en doet veel stof opwaaien. Aangeboden aan katholiekgezin: een videogesprek met onderzoekers Martijn Lampert en Frits Spangenberg die onlangs ‘De grenzeloze generatie en de eeuwige jeugd van hun opvoeders’ publiceerden. Het boek is het resultaat van 25 jaar onderzoek van bureau Motivaction en doet veel stof opwaaien.

Zie ook: Samenleving verwaarloost de jeugd