InternetKinderen van 4-12 jaar leren al snel met de computer werken en weten hoe internet werkt. Op school wordt het ook gestimuleerd dat kinderen leren werken op het net. Hoe zorg je dat kinderen zorgeloos, veilig op het net kunnen vertoeven? Door betrokken te zijn bij wat ze doen. Geen enkele ouder stuurt zijn kinderen zomaar de straat op, de grote stad in. Je vertelt ze wat ze daar kunnen verwachten, wat leuk is en wat niet, wat wel mag en wat niet. En in het begin blijf je er een beetje bij. Hetzelfde zou eigenlijk voor Internet moeten gelden. Maar dan moet je natuurlijk wel weten waar het over gaat. InternetKinderen van 4-12 jaar leren al snel met de computer werken en weten hoe internet werkt. Op school wordt het ook gestimuleerd dat kinderen leren werken op het net. Hoe zorg je dat kinderen zorgeloos, veilig op het net kunnen vertoeven? Door betrokken te zijn bij wat ze doen. Geen enkele ouder stuurt zijn kinderen zomaar de straat op, de grote stad in. Je vertelt ze wat ze daar kunnen verwachten, wat leuk is en wat niet, wat wel mag en wat niet. En in het begin blijf je er een beetje bij. Hetzelfde zou eigenlijk voor Internet moeten gelden. Maar dan moet je natuurlijk wel weten waar het over gaat.

  • Neem de tijd om je te verdiepen in de techniek van internet, sites, on line games, e-mail etc.
  • Voorkom dat kinderen op te jonge leeftijd alléén gaan internetten.
  • Maak duidelijke afspraken wat wel/niet mag op internet en waarom. Zie ook de vuistregels voor internetgebruik voor kinderen van 9-13 jaar. Let daarbij wel op dat deze geschreven zijn vanuit een brede visie, als katholieke ouders kun je er dus best wat striktere regels op nahouden.
    www.ouders.nl/pdf/print-vuistregels9-13.pdf
  • Spreek af met je kind hoeveel tijd er per dag mag worden geinternet
  • Zet de computer in een ruimte die voor het hele gezin toegankelijk is, bijvoorbeeld de woonkamer. Dat zorgt ervoor dat internet thuis niet het privé domein van het kind alléén wordt. Zo hou je als gezin ook zicht op wat ieder op internet doet en hoe lang.
  • Installeer een family filter waardoor de toegang tot bepaalde sites of gegevens wordt geblokkeerd. Weet hoe het filter werkt en hoe het omzeild kan worden. Wat niet mag is altijd interessant voor kinderen en zij kennen de gevaren van internet niet voldoende om in te zien dat het niet altijd een vrijblijvend spelletje is. Daar zul je ze dus tegen moeten beschermen.
  • Zorg ervoor dat er in je gezin voldoende tijd is voor samenzijn en activiteit, in plaats van ieder achter de PC in zijn eigen virtuele wereld.

De website ‘Mijn kind online’ (www.mijnkindonline.nl) ondersteunt ouders bij veilig Internet-gebruik door hun kinderen. De site is van de Stichting Mijn Kind Online, een onafhankelijk kenniscentrum Jeugd en Media.

(bron: www.mijnkindonline.nl)