Internationale Dag van het GezinEind 1993 hebben de Verenigde Naties 15 mei als Internationale Dag van het Gezin (International Day of Families) uitgeroepen. Dit jaar wordt de 20e verjaardag van de werelddag van het gezin gevierd. Eind 1993 hebben de Verenigde Naties 15 mei als Internationale Dag van het Gezin (International Day of Families) uitgeroepen. Dit jaar wordt de 20e verjaardag van de werelddag van het gezin gevierd.

Internationale Dag van het GezinDe Internationale Dag van het Gezin is een dag waarop stilgestaan wordt bij de essentiële rol van het gezin voor de ontwikkeling van de mens en onze samenleving.

Dit jaar worden de thema’s combinatie van werk en gezin, sociale integratie en solidariteit tussen de generaties behandeld. Daarnaast wordt aandacht besteedt aan het vinden van strategieën om armoede in gezinnen te bestrijden.

In oktober zal in het Vaticaan een buitengewone algemene vergadering van de bischoppensynode gehouden worden over de pastorale uitdagingen voor het gezin in het kader van de evangelisatie.

Op de dag van het gezin plaatsen wij de brief die Paus Franciscus aan de gezinnen geschreven heeft naar aanleiding van de komende synode.

Geliefde gezinnen,

Ik kom aan uw huisdeur aankloppen om u over een gebeurtenis te spreken die, zoals bekend, in oktober in het Vaticaan zal plaatsvinden. Het is de Buitengewone Algemene Vergadering van de Bisschoppensynode, die bijeengeroepen is om te spreken over het onderwerp “de pastorale uitdagingen voor het gezin in het kader van de evangelisatie”. In onze tijd is de Kerk namelijk geroepen om bij de verkondiging van het Evangelie ook de nieuwe pastorale noodsituaties die het gezin betreffen het hoofd te bieden.

Bij deze belangrijke ontmoeting zal het hele Volk van God betrokken worden, Bisschoppen, priesters, Godgewijde mannen en vrouwen en lekengelovigen van de plaatselijke Kerken in de hele wereld, die actief meewerken aan de voorbereiding van de bijeenkomst door middel van concrete voorstellen en de onmisbare steun van het gebed.

De steun van het gebed, met name dat van u, geliefde gezinnen, is noodzakelijker en belangrijker dan ooit. Deze Synodevergadering is immers op bijzondere wijze aan u gewijd, aan uw roeping en zending in de Kerk en in de maatschappij; aan de problemen van het huwelijk, het gezinsleven, de opvoeding van kinderen en aan de rol van het gezin in de zending van de Kerk. Daarom vraag ik u om intens te bidden tot de Heilige Geest, opdat Hij de Synodevaders zal verlichten en hen in hun moeilijke taak zal leiden. Zoals u weet zal deze Buitengewone Synodevergadering een jaar later gevolgd worden door de Algemene Vergadering, waar hetzelfde thema 'gezin' voortgezet zal worden.

In deze context staat ook de Wereldontmoeting van Gezinnen, die in september 2015 in Philadelphia plaats zal vinden. Laten wij dus allemaal samen bidden, opdat door deze gebeurtenissen de Kerk een ware reis van onderscheiding zal volbrengen en de geschikte pastorale middelen zal aannemen om de gezinnen te helpen hun huidige uitdagingen tegemoet te treden met het licht en de kracht die van het Evangelie komen.

Ik schrijf u deze brief op de dag dat het Feest van de Opdracht van de Heer in de Tempel gevierd wordt. De evangelist Lucas vertelt dat Onze-Lieve-Vrouw en Sint Jozef, overeenkomstig de Wet van Mozes, het kindje Jezus naar de Tempel brachten om Hem aan de Heer op te dragen, en dat twee ouderen, Simeon en Hanna, gedreven door de Heilige Geest, op hen toe traden en Jezus als de Messias erkenden. Simeon nam Hem in zijn armen en dankte God dat hij eindelijk de redding had “gezien”. Hanna vond, ondanks haar gevorderde leeftijd, nieuwe kracht en begon tegen iedereen over het Kind te spreken.

Het is een prachtig beeld: twee jonge ouders en twee oudere mensen, samengebracht door Jezus. Hij laat de generaties elkaar echt ontmoeten en verbindt ze! Hij is de onuitputtelijke bron van die liefde die elke afzondering, elke eenzaamheid en elk verdriet overwint.

Op uw reis als gezin deelt u veel prachtige momenten: maaltijden, rust, werk in huis, vermaak, gebed, reizen en pelgrimstochten, en acties van solidariteit… Maar toch, als er geen liefde is, is er geen vreugde, en de ware liefde geeft Jezus ons. Hij geeft ons zijn Woord dat onze weg verlicht; Hij geeft ons het Brood des Levens dat ons voedt in de dagelijkse beslommeringen van onze reis.

Geliefde gezinnen, uw gebed voor de Bisschoppensynode zal een kostbare schat zijn die de Kerk zal verrijken. Ik dank u, en ik vraag u ook voor mij te bidden opdat ik het Volk van God in waarheid en liefde kan dienen. Moge de bescherming van de Heilige Maagd Maria en Sint Jozef u allen altijd vergezellen en u helpen om verenigd in de liefde en in wederzijdse dienstbaarheid voort te gaan. Ik roep graag over elk gezin de zegen van de Heer af.

Vaticaan, 2 februari 2014 / Het Feest van de Opdracht van de Heer

Franciscus