International Day of FamiliesEind 1993 hebben de Verenigde Naties 15 mei als Inter­nationale Dag van het Gezin (International Day of Families) uitgeroepen. Een dag waarop wordt stilgestaan bij het belang van het gezin. International Day of FamiliesEind 1993 hebben de Verenigde Naties 15 mei als Inter­nationale Dag van het Gezin (International Day of Families) uitgeroepen. Een dag waarop wordt stilgestaan bij het belang van het gezin.

Thema

Het thema is dit jaar: “Gezinnen, onderwijs en welzijn”. De focus ligt op de rol van gezinnen en van gezinsgericht beleid bij het bevorderen van onderwijs en het algemeen welzijn van de gezinsleden. Het gaat er dit jaar vooral om mensen bewust te maken van de rol die het gezin speelt bij het bevorderen van onderwijs voor jonge kinderen en levenslange onderwijs- of leermogelijkheden voor kinderen en jongeren.

De Dag benadrukt het belang van alle zorgverleners in gezinnen, of het nu ouders, grootouders of broers en zussen en ook het belang van ouderlijk onderricht – dat wat ouders meegeven als solide basis voor een kind om tot volwassenheid te groeien – voor het welzijn van kinderen.
 
In de diverse bijeenkomsten, die onder meer bij de Verenigde Naties plaatsvinden (o.a op 18 mei), wordt bijvoorbeeld gekeken naar ‘good practices’ (goede voorbeelden) voor de balans werk en gezin, om ouders bij te kunnen staan in hun onderrichtende en verzorgende rol.

Weinig aandacht

Hoewel het een internationale dag is die door de Verenigde Naties is uitgeroepen (in 1993), is de belangstelling in bijvoorbeeld Nederland en België bijzonder laag. Een korte google-zoektocht laat zien dat de dag wel aangegrepen wordt om rapporten of initiatieven te lanceren die op een of andere manier met het gezin te maken hebben, maar of ze zo ‘gezinsvriendelijk’ zijn, is maar de vraag. Zo riep op deze dag in Vlaanderen de Gezinsbond op voor meer betaalbare opvangplaatsen voor kinderen van alle leeftijden met meer gezinsvriendelijke openingsuren. De oproep komt voort uit de behoefte of noodzaak van ouders om met name in de vakantieperiodes (zomer, Pasen en Kerstmis) oppas te vinden voor de kinderen. Het wrange aan deze oproep is dat het belang van de ouder om te kunnen of moeten werken – beleid maakt vaak dat je gewoon met twee moet verdienen om een gezin te onderhouden – voorop staat en de vakantie van het kind als een lastig probleem wordt ervaren.
 
In Nederland kwamen we het op tegenstrijdige bericht tegen dat speciaal op de Dag van het Gezin het ‘Kenniscentrum Kind en Scheiding’ haar deuren heeft geopend. Helaas is de realiteit zo dat het aantal complexe (echt)scheidingen blijft toenemen. Vooral kinderen zijn hiervan de dupe en het kenniscentrum wil wegwijs bieden in de verschillende mogelijkheden van hulp voor ouders en kinderen.

Gezin in gevaar

En op 15 mei reageerde het Reformatorisch Dagblad (RD) op een eerder verschenen rapport van de Staatscommissie Herijking ouderschap, waar 18 mei a.s. een hoorzitting in de Tweede Kamer over plaatsvindt. Kern van het rapport is dat de staatscommissie wil dat de wetgeving en het beleid op het terrein van ouderschap en gezag worden aangepast, als gevolg van de vele verschillende gezinssituaties die vandaag de dag in Nederland voorkomen. Daarbij is dan het genetisch ouderschap niet meer leidend, maar wat de ouders/verzorgers afspreken. Zo moet het juridisch mogelijk worden dat kinderen meerdere ouders hebben of dat ouders kinderen hebben die genetisch niet van hen zijn maar die ze wel opvoeden, of dat ouders kinderen verwekken en er vervolgens niet voor zorgen enz. Het RD hekelt het rapport omdat ook daar de wensen (en grillen) van ouders gesteld worden boven de echte belangen van het kind. “De werkelijkheid moet worden gevormd en vervormd naar de gevoelens van het individu (de volwassene) en het kind zelf verdwijnt volledig uit het zicht.”

Positief

Je zou op een Dag van het Gezin andere berichten verwachten en willen zien. Dat het gezin op velerlei manieren onder druk staat, is een gegeven. Wil je positief nieuws over het gezin en juist kracht putten om uit een wellicht moeilijke gezinssituatie te komen, kijk dan eens bij de filmclub van Samuel Advies waar meerdere prachtige films te huur of koop zijn waarin de kracht van de liefde naar voren komt. Of kijk bij Uitgeverij Betsaida . Ook daar vind je diverse boeken die het gezin ondersteunen.

En, last but not least, wie weet kun je vanaf vandaag met je parochie of bisdom gaan bedenken wat de Kerk voor gezinnen kan betekenen en wat je op 15 mei 2018 kunt doen. Dan kunnen wij hopelijk volgende jaar heel anders over de Dag van het Gezin berichten.