Internationale Dag van het GezinDe Internationale Dag van het Gezin wordt jaar­lijks gehouden op 15 mei. De dag is een goede gelegen­heid om in parochies en andere geloofs­ge­meen­schappen uitdruk­kelijk aandacht te geven aan gezinnen. Internationale Dag van het GezinDe Internationale Dag van het Gezin wordt jaarlijks gehouden op 15 mei. De dag is een goede gelegenheid om in parochies en andere geloofs­gemeen­schappen uitdruk­kelijk aandacht te geven aan gezinnen.

Eind 1993 hebben de Verenigde Naties 15 mei als Inter­nationale Dag van het Gezin (International Day of Families) uitgeroepen. Een dag waarop wordt stilgestaan bij het belang van het gezin.

Al vanaf het begin heeft ook de Kerk deze dag aange­grepen om het belang van het gezin voor de individuele leden en voor de samen­leving te benadrukken. Thema dit jaar voor de Internationale Dag van het Gezin binnen de Kerk is 'Het gezin, school van barm­har­tig­heid'. In vele landen besteedt dus ook de Kerk deze dag uitgebreid aandacht aan het gezin. Op de Belgische website van het gezinspastoraal staat een hele serie suggesties om deze dag te vieren:

Week van het Gezin

In diverse landen hebben de bisschoppen­confe­renties in de loop van de jaren rondom de dag een uitgebreid activi­teiten­programma ontwikkeld. Zo viert de katholieke Kerk in Canada de Week van het Leven en het Gezin, de week voorafgaand aan 15 mei. Ook in bijvoorbeeld Colombia wordt de Week van het Gezin gevierd en spoort de bisschoppen­confe­rentie de locale bisdommen aan initiatieven te ontplooien. Doel is dat de authentieke 'cultuur van het gezin' wordt herontdekt en verdiept.

Sociale media

Op sociale media wordt gevraagd aankondigingen, verslagen en foto’s te delen met de hashtag: #DayofFamilies

Meer informatie