The Pope VideoVoor de hele maand mei – ok, hij is al wel even bezig – heeft paus Franciscus ‘res­pect voor vrou­wen’ als gebeds­in­tentie bestem­peld. Bekijk de prachtige video die erbij hoort waarin paus Franciscus benadrukt hoe essen­tieel de bijdrage van vrouwen is voor de samenleving. The Pope Video Voor de hele maand mei – ok, hij is al wel even bezig – heeft paus Franciscus ‘respect voor vrouwen’ als gebedsintentie bestempeld. Bekijk de prachtige video die erbij hoort waarin paus Franciscus benadrukt hoe essentieel de bijdrage van vrouwen is voor de samenleving.