INTAMS SymposiumINTAMS (Inter­national Academy for Marital Spiri­tua­lity) orga­ni­seert van don­der­dag 10 t/m zater­dag 12 sep­tem­ber 2015 een sym­po­sium over huwe­lijk en gezin in kerk en samen­leving in Rome. INTAMS (International Academy for Marital Sprituality) organiseert van donderdag 10 t/m zaterdag 12 september 2015 een symposium over huwelijk en gezin in kerk en samenleving in Rome.

INTAMS Symposium In navolging van de oproep van de paus om in het jaar tussen de buitengewone gezinssynode in 2014 en de algemene gezinssynode in 2015 mee te denken en praten over de uitdagingen voor het gezin, wordt dit symposium ‘aan de vooravond van de gezinssynode’ gehouden voor alle geïnteresseerden in het onderwerp.

INTAMS

De non-profit organisatie INTAMS is opgericht in 1989 en zetelt nabij Brussel, België. Bouwend op en toegewijd aan de intellectuele en culturele erfenis van het christendom, bevordert INTAMS studie en dialoog over de betekenis en relevantie van het huwelijk in de context van de hedendaagse samenleving. Uitgangspunten zijn hierbij academisch en interdisciplinair, onafhankelijk, oecumenisch, internationaal en het integreren van theorie en praktijk.

Activiteiten INTAMS

 • INTAMS Chair
  Zetel voor de studie naar Huwelijk en Spiritualiteit
  aan de Theologische Faculteit van de Katholieke Universiteit van Leuven
 • INTAMS Library
  Deze Bibliotheek bevindt zich in de Theologische Bibliotheek van de Katholieke Universiteit van Leuven
 • INTAMS Review
  Tijdschrift over de studie naar Huwelijk en Spiritualiteit
 • INTAMS Events
  Organiseren van symposia, conferenties, seminars, colloquia en lezingen
 • INTAMS Research Projects & Publications