Tussen de miljoenen video’s op YouTube vond Katholiekgezin.nl deze inspirerende video voor papa’s. Deze aanmoediging toont hoe je een echte man kunt zijn, ook al moet je daarvoor soms wat minder mannelijk doen… Tussen de miljoenen video’s op YouTube vond Katholiekgezin.nl deze inspirerende, Engelstalige video voor papa’s. Deze aanmoediging toont hoe je een echte man kunt zijn, ook al moet je daarvoor soms wat minder mannelijk doen…

“The smallest moments can have the biggest impact on a child’s life.
Take time to be a dad today!”

“De kleinste momenten kunnen van grote invloed zijn op het leven van een kind.
Neem vandaag de tijd om een papa te zijn!”