VerliefdOver een kleine twee weken vindt het bijzon­dere opGROEI­symposium plaats over ‘seksualiteit als opGAVE’. Je kunt je nog opgeven!
Doe het snel want vol = vol. Over een kleine twee weken vindt het bijzondere opGROEIsymposium plaats over ‘seksualiteit als opGAVE’. Je kunt je nog opgeven! Doe het snel want vol = vol.

Enkele gezinsorganisaties hebben de koppen bij elkaar gestoken en willen met de symposium opvoeders tegemoet komen in hun zoeken naar een solide basis voor en praktische invulling van de seksuele opvoeding.

VerliefdOp het symposium kun je je laten inspireren en je verdiepen in het thema. De gedachte erachter is dat seksualiteit samenhangt met de kijk op wie je bent, als man, als vrouw, als kind van God, als geëngageerde deelnemer aan de samenleving. Bovendien is er ruim aandacht voor de vragen waar ouders en andere opvoeders tegenaan lopen, wanneer zij ondervinden dat hun kinderen met heel andere verhalen thuiskomen over seksualiteit dan in de opvoeding past.
 
Ben je nog niet helemaal zeker of je komt? Hieronder volgen in detail de onderwerpen die in de lezingen en mini-lezingen aan bod komen en wie de lezingen geven.

Lezing I

‘Het plan van God voor de mens’ door prof. William Newton
(De lezing wordt simultaan vertaald)
In deze lezing zal de spreker een aantal hoofdpunten van de theologie van het lichaam behandelen en hiermee de context aangeven voor het onderwerp van liefde en seksualiteit.  

Lezing II

‘Hoe kijken we vanuit dit plan naar onze kinderen?’ door Gabriella Buirma.
Zij is als moeder die in het gezin voor allerlei uitdagingen heeft gestaan en staat gefascineerd door de zoektocht naar de eenheid tussen geest, ziel en lichaam en hoe je dat concreet kunt maken in je eigen leven en de opvoeding.

Lezing III

‘De maatschappij, de praktijk waarin we kinderen opvoeden’ door Kees van der Staaij.
Kees van der Staaij zal een aantal  nationale en internationale ontwikkelingen schetsen ten aanzien van bijv. vrijheid van meningsuiting en vrijheid van onderwijs, die bepalend zijn voor het denken en handelen op  lokaal niveau (bijv. school) en op het niveau van maatschappelijke organisaties.

In de mini-lezingen worden veel praktische handreikingen gedaan. Deelnemers kunnen kiezen uit verschillende onderwerpen. Elke mini-lezing vindt twee keer plaats. Men kan er dus twee in een uur volgen.

Onderwerpen en sprekers

1. Hoe maak ik mijn kinderen weerbaar? Door Monica Mertens (weerbaarheidstrainer op scholen in Limburg).
Monica Mertens geeft weerbaarheidstrainingen in het onderwijs en welzijnswerk en zal de toehoorders concrete handreikingen doen om hun kinderen weerbaar te maken in de wereld waarom ze opgroeien.

2. Verstrikt, de invloed van seks op de hersenen. Door Kees van Helden (Redacteur christelijk wetenschappelijk magazine WEET)
In het boek Verstrikt wordt op basis van wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat vroege seksuele ervaringen invloed hebben op de ontwikkeling van de hersenen en dat het het aangaan van lange termijn relaties kan belemmeren.

3. Kwetsbaarheid in de opvoeding. Door Pierre Hernalsteen (vader, grootouder en voorzitter van Sensiplan Vlaanderen).
Kinderen opvoeden vraagt veel van jezelf. Onze eisen en verwachtingen zijn hoog. Hoe gaan we om met teleurstellingen en met eigen fouten en hoe kunnen we die omzetten in persoonlijke groei?

4. Ervaringen met seksuele opvoeding in het onderwijs. Door Martha Hoffenkamp.
Vanuit haar ervaring als identiteitsbegeleider op een middelbare school in Rotterdam, zal de spreekster vertellen welke aanknopingspunten ze ziet om het onderwerp van liefde en seksualiteit bespreekbaar te maken tussen ouders en scholen. Waar sta je als ouder, wat zijn je rechten, ook als je kind op de middelbare school zit.