Infovideo World Meeting of Families 2015Op YouTube zijn video's in allerlei talen verschenen met informatie over de Wereldgezinsdagen die van 22 t/m 27 september 2015 worden gehouden in Philadelphia, Pennsylvania, Verenigde Staten. Infovideo World Meeting of Families 2015Op YouTube zijn video's in allerlei talen verschenen met informatie over de Wereldgezinsdagen die van 22 t/m 27 september 2015 worden gehouden in Philadelphia, Pennsylvania, Verenigde Staten.

Het doel van de Wereld­gezins­dagen is om het gezin als geschenk van God te vieren, gezinnen samen te brengen in gebed, uitwisseling en lering, en om gezamen­lijk een dieper begrip op te bouwen van de rol en betekenis van de christe­lijke gezinnen als huiskerk en bron van evangelisatie.

De Wereld­gezins­dagen werden voor het eerst in 1994 gehouden in Rome, onder verant­woorde­lijk­heid van de Pauselijke Raad voor het Gezin. In 2006 waren de dagen in Valencia, van 16 t/m 19 januari 2009 werden de door paus Johannes Paulus II ingestelde Wereld­gezins­dagen gehouden in Mexico. In 2012 waren de Wereld­gezins­dagen in Milaan met als thema ‘Het gezin, het werk en het feest’.

Bekijk de video, vertoon hem bij familie en vrienden en vertoon hem op een parochiebijeenkomst.

Ben je voornemens aan deze ontmoeting deel te nemen, laat het ons dan weten via info@katholiekgezin.nl