FidescoDe katholieke missie­orga­ni­satie Fidesco Nederland orga­ni­seert zaterdag 16 januari 2016 (vanaf 9.30 uur) een infor­matie­dag in het parochie­centrum Emmaüshuis, Stations­straat 13, Apeldoorn. De katholieke missie­organisatie Fidesco Nederland organiseert zaterdag 16 januari 2016 (vanaf 9.30 uur) een informatie­dag in het parochie­centrum Emmaüshuis, Stationsstraat 13, Apeldoorn.

FidescoDenk jij er wel eens over na om jouw profes­sionele kennis en kunde te delen met mensen in ontwik­kelings­gebieden, kom dan naar deze gratis dag.

Op deze dag heb jij de kans om meer te weten te komen over Fidesco’s werkwijze. Ook mensen die niet direct naar het buiten­land willen, maar wel geïnteres­seerd zijn, zijn welkom. De dag zal starten met een Heilige Mis en aansluitend zijn er interes­sante lezingen. Ook oud-vrij­willigers vertellen over hun werk­ervaringen. Geef je zelf wel even vooraf op als je wilt komen. Dat kan via e-mail info@fidesco.nl of telefoon 0852-731732. Voor meer informatie, kijk op www.fidesco.nl

Fidesco

Fidesco werft, traint en stuurt vrij­willigers uit met profes­sionele expertise (ouder dan 21 jaar). De mensen stellen twee jaar lang hun expertise ter beschikking van het project en beogen hun kennis en know-how over te dragen. De meeste vrij­willigers werken in de volgende sectoren: medisch, onderwijs, maat­schappelijk werk, landbouw en techniek, maar voor elk beroep heeft Fidesco een geschikte plek. Als tegen­prestatie voor hun inzet betaalt Fidesco hun vliegreizen, verzekeringen en een kleine, maande­lijkse vergoeding waar de vrijwilligers van rond kunnen komen.