Mikael Gustafsson, voorzitter van de EP VrouwencommissieVia de organisatie achter Eén van ons kregen wij achtergrondinformatie omtrent de Estrela-lobby die door blijven gaan om abortus vanuit Europa op te leggen aan alle lidstaten. Door ons te organiseren kunnen we dit bestrijden. Via de organisatie achter Eén van ons kregen wij achtergrondinformatie omtrent de Estrela-lobby die door blijven gaan om abortus vanuit Europa op te leggen aan alle lidstaten. Door ons te organiseren kunnen we dit bestrijden.

Een Euro Parlementariër schrijft op 13 januari:

Beste mensen,

Het is inderdaad zeer kwalijk dat deze lobby toch door zet. Ondanks een stemming in december 2013 ( over het Estrela rapport) waardoor een politiek pleidooi om abortus vrij te geven in Europa, gestrand is. Toen zijn vele gebeden verhoord. Maar deze lobby is zeer hardnekkig!

Mikael Gustafsson, voorzitter van de EP VrouwencommissieWat er gebeurt is het volgende. Aan de agenda van komende donderdag in Straatsburg is een punt toegevoegd (het onderwerp over de EU daklozenstrategie is er op blijven staan): de pro-abortuslobby wil een verklaring van de Raad van Ministers en de Europese Commissie over een verandering van de huidige abortuswetgeving in Spanje. De regering Rajoy wil de liberale wetgeving die onder de vorige, linkse regering is aangenomen, aanscherpen. Daartoe heeft de Spaanse Ministerraad op 20 december jl. een ontwerp van wet (onder het prachtige motto "Protecting the rights of the unborn child and pregnant women") vastgesteld, en die wet ter behandeling naar het Spaanse parlement gestuurd.

Mikael Gustafsson (foto), voorzitter van de EP Vrouwencommissie, en anderen zetten alles op alles hier iets tegen te doen.

Van die verklaring van Raad en Commissie komende donderdag verwacht ik weinig schade: beiden zullen donderdag verklaren dat Europa niet over abortus gaat, dat bepalen de landen zelf ( en dat heeft het EP in december, met nipte meerderheid, ook gesteld bij de stemming over het -verworpen- rapport Estrela!).

Gustafsson en anderen laten nu via de interne EP-mail een ontwerp verklaring rondgaan over die Spaanse kwestie. In de verklaring wordt krachtig stelling genomen tegen het Spaanse wetsontwerp, er wordt gesteld dat Spanje door die wet 30 jaar terug gaat in de tijd en in de verklaring wordt solidariteit uitgesproken met allen die zich sterk maken voor seksuele en reproductieve rechten.

In die interne EP-mail heb ik me tegen dit initiatief uitgesproken: juist met de verwerping van het Estrela rapport in december heeft het EP immers duidelijk gemaakt: Europa moet zich niet met abortus bemoeien!

Ik hoop niet dat deze ontwerp-verklaring door Gustafsson en anderen wordt omgezet in een motie ( bij ons heet dat een resolutie). Dan moeten we opnieuw stemmen over abortus in Europa en wordt, net als bij de stemming over het rapport Estrela in december, het wederom spannend.

Helaas weten we ook: dit item zal men vanuit links-liberale hoek telkens willen agenderen. Dit zal op enig moment terug komen. Uw stem bij de EP verkiezingen op D.V. 22 mei a.s. is dus belangrijk.