IHGO

Wie is het IHGO?

Deze site is een initiatief van de stichting IHGO (Instituut voor Huwelijk, Gezin en Opvoeding), het Katholiek Nieuwsblad en Inspiratie Magazine, in samenwerking met organisaties en bewegingen uit het werkveld van huwelijk en gezin in de katholieke kerk.

Wat is het IHGO?

Het IHGO  werd in 1988 opgericht om het geloofsleven van katholieke gezinnen te bevorderen en hun onderlinge verbondenheid te stimuleren.

Dit willen we bereiken door middel van:

  1. Versterken en verdiepen van het geloofsleven van gehuwden en gezinnen
  2. Bevorderen van geloofsoverdracht binnen het gezin
  3. Ondersteuning van ouders bij de opvoeding van kinderen vanuit katholieke waarden
  4. Bevorderen van ontmoeting en netwerken van katholieke gehuwden en gezinnen
  5. Uitdragen van een positieve, katholieke visie op huwelijk, gezin en opvoeding

Bij al onze activiteiten staan drie dimensies centraal: relatie binnen het gezin en tussen gezinnen, relatie van gezinnen met de Kerk, relatie met God (sacramenten en gebed).

Penningmeester
Algemeen bestuurslid
Geestelijk leidsman

Permanente koppeling naar dit artikel: https://katholiekgezin.nl/info/