Misha de VriesOp donderdag 10 en donderdag 24 augustus zijn er nog twee infor­ma­tie­bijeen­komsten over de nieuwe school die vanaf schooljaar 2017 – 2018 in Rosmalen gaat starten met één klas voor kinderen van 3 t/m 5 jaar. Op donderdag 10 en donderdag 24 augustus zijn er nog twee informatiebijeenkomsten over de nieuwe school die vanaf schooljaar 2017 – 2018 in Rosmalen gaat starten met één klas voor kinderen van 3 t/m 5 jaar.

Misha de Vries

De nieuwe katholieke basisschool zal als naam ‘Misha de Vries’ gaan dragen.

Misha de Vries“Heel bewust draagt onze school de naam van Misha de Vries, in 1982 geboren te Amsterdam en gestor­ven in ’s-Hertogenbosch in 2015. Misha was onderwijsondersteuner en klasse-assistent op een basis­school. Zijn leven ging niet over rozen. Drie zware hartoperaties, de eerste met een lichte beperking als gevolg, tekenden zijn leven. Ik zeg wel eens: ‘als je met Misha praatte dan had je het gevoel dat je zijn enige vriend was’. Hij kon heel goed luisteren, zonder oordelen, accep­terend, aandachtig en wijs. Voor hem was het leven ‘té mooi’, zoals hij dat noemde.

En dat is precies wat wij als team de aan ons toevertrouwde kinderen willen meegeven. Door echt met anderen in contact te treden ontdek je als kind en als onderwijsgevende de schoonheid van het leven, ongeacht je aanleg, je talenten, sekse, leeftijd of voorkeuren.”

Informatiebijeenkomsten

Op donderdag 10 en donderdag 24 augustus zijn belangstellenden vanaf 20.00 uur welkom in ‘Het Trefpunt’, Sint-Jozefstraat 1 te Rosmalen.

Nieuwe website en contactinfo

Basisschool Misha de Vries RosmalenEerder hebben we al melding gemaakt van de Stichting Magnolia en daarbij de website genoemd. Met de naam voor de nieuwe school, is nu ook de website van de school beschikbaar.