Impulsdag Kind en GeloofVoor professionals en vrij­wil­ligers actief in het kinder- en gezins­pas­to­raat organi­seert het gezins­pas­to­raat van het Sint Fran­cis­cus­centrum van Bisdom Breda op 6 december 2016 een Impulsdag ‘Kind & Geloof’. Impulsdag Kind en GeloofVoor professionals en vrijwilligers actief in het kinder- en gezinspastoraat organiseert het gezinspastoraat van het Sint Franciscuscentrum van Bisdom Breda op dinsdag 6 december 2016 een Impulsdag ‘Kind & Geloof’.

Op een aantal plekken lukt het parochies om kinderen en ouders te bereiken met ons mooie geloof. Eenvoudig is dat zeker niet in onze contreien, dat weten we allemaal. Gelukkig groeit de kerk wereldwijd gezien nog steeds, dat geeft hoop.

Belgische Interdiocesane Commissie voor Catechese

Op dinsdag 6 december 2016 is dr. Stijn van den Bossche uitgenodigd om te komen spreken over ‘Kind & Geloof’. Dr. Van den Bossche is theoloog, docent en algemeen secretaris van de Interdiocesane Commissie voor Catechese binnen de bisschoppenconferentie van België. Hij zal ingaan op de vraag hoe een kind in deze tijd, in onze geseculariseerde landen, het geloof kan ontvangen en wat we als parochies kunnen doen om daar aan bij te dragen. Na de inleiding is er gelegenheid om dr. Van den Bossche uitgebreid vragen te stellen vanuit de eigen pastorale praktijk.

Centrum voor Parochiespiritualiteit

Aansluitend zal Mirjam Spruit van het Centrum voor Parochiespiritualiteit de groep begeleiden om de inhoud van de lezing te concretiseren naar de pastorale praktijk: hoe kunnen we de input vruchtbaar laten zijn in de parochies?

We sluiten de ochtend af met een Eucharistieviering en een broodje.

Het programma begint om 9.30 en eindigt om 14.00 uur.
Locatie is het bisdomkantoor, Veemarktstraat 48 in Breda.
Er zijn geen kosten verbonden aan deze dag.

Opgave

Aanmelden kan via de website www.gezinengeloof.nl