Niemand geeft wat-ie niet heeft. Maar gelukkig is geloven niet alleen een kwestie van meegeven en opvoeding. Dan zouden alle Nederlanders die van huis-uit-katholiek zijn, daar ook nooit meer van af kunnen vallen. Het tegendeel is waar. Kortom: geloven is in de eerste plaats een gave, een openheid bij een mens. Er worden mensen katholiek die thuis nooit van God gehoord hadden. Opvoeding kán daar bij helpen, maar het is niet gezegd. Kinderen zijn vaak verrassend open voor godsdienst. In veel parochies zijn de kinderen die hun eerste communie doen, véél geloviger dan hun ouders. Als kinderen afhaken, is dat meestal omdat ze thuis geen steun krijgen in hun zoektocht. Ook als een ouder dus zelf niet alles zo gelooft, is het voor een kind soms goed, om toch te verkennen. Met steun van thuis. Misschien zet dat je zelf ook tot nadenken.