De jeugd van vandaag zijn de gezinnen van morgen

Het gezin heeft tot nu toe te weinig nadruk gekregen van het nieuwe Ministerie voor Jeugd en Gezin. Dat stelt Het Instituut voor Huwelijk, Gezin en Opvoeding (IHGO) op de site www.katholiekgezin.nl als reactie op de eerste honderd dagen van het Ministerie voor Jeugd en Gezin. Het IHGO vindt dat de beleidsprioriteiten van het ministerie zich te veel op de jeugdzorg richten. Met de 440 miljoen euro die de minister op de Kindertop aankondigde te gaan gebruiken voor o.a. de Centra voor Jeugd en Gezin zouden ook twintigers en dertigers financieel gestimuleerd moeten worden een gezin te beginnen. Voorzitter Harald Seidel pleit voor dit actieve gezinsbeleid om ons land jong, innovatief en dynamisch te houden: “Goede gezinnen komen niet uit de lucht vallen. Een actief gezinsbeleid stimuleert niet alleen de gezinnen om de jeugd goed op te voeden, het stimuleert ook de jeugd om nieuwe gezinnen te stichten. De jeugd van vandaag zijn de gezinnen van morgen.”

Zonder gezinnen geen toekomst. Het probleem van vergrijzing toont aan dat er gewoon te weinig gezinnen en te weinig kinderen zijn! Per gezin zijn gemiddeld 2.1 kinderen nodig om de bevolking op peil te houden, Nederland scoort 1.6. De toegenomen levensverwachting vergroot de noodzaak tot investeren in gezinnen alleen maar.

Actief gezinsbeleid

Het is tijd voor een actief en kindvriendelijk gezinsbeleid en dat begint vooral bij het stimuleren van een positieve kijk op het gezin en op het krijgen van kinderen:

  1. De overheid zou het ‘beroep’ van vader en moeder positief moeten presenteren. Het begeleiden van kinderen naar volwassenheid vergt inzet van alle communicatieve, diplomatieke en sociale vaardigheden. “Een slimme meid begeleidt haar kinderen naar volwassenheid”. Dat geldt overigens net zo goed voor de vader maar dat rijmt niet.
  2. Voor de twintigers en dertigers moet het starten van een gezin als toekomstvervulling worden gepresenteerd in plaats van als probleem waarmee je “je vrijheid verliest”.
  3. Om ons land jong te houden, innovatief en dynamisch, zouden twintigers en beginnende dertigers gestimuleerd moeten worden, ook financieel, aan een gezin te beginnen. Dat vraagt actieve beleidsvorming met bedrijven en werkgevers, loopbaanplanning en nieuwe combinaties van werk en zorg. Maar het begint allemaal tussen de oren. Lange termijn denken in gezinnen, in plaats van korte termijn denken in werk.

IHGO

Het IHGO werd in 1988 opgericht om het geloofsleven van katholieke gezinnen te bevorderen en hun onderlinge verbondenheid te stimuleren. Dit wil het IHGO onder andere bereiken door het ondersteunen van ouders in de opvoeding, het bevorderen van ontmoeting en netwerken tussen gehuwden en gezinnen en door het uitdragen van een positieve visie op huwelijk, gezin en opvoeding.

De volledige tekst van de IHGO reactie op het gezinsbeleid staat op www.katholiekgezin.nl