IHGO gezinsdag brengt gezinnen bij elkaarMet een rijkgevuld programma, tijd voor ontmoeting, een concert van Elly & Rikkert voor de kinderen en een Eucharistieviering vierde het Instituut voor Huwelijk, Gezin en Opvoeding vorig weekend het 20-jarig bestaan. Met een rijkgevuld programma, tijd voor ontmoeting, een concert van Elly & Rikkert voor de kinderen en een Eucharistieviering vierde het Instituut voor Huwelijk, Gezin en Opvoeding vorig weekend het 20-jarig bestaan.

IHGO gezinsdag brengt gezinnen bij elkaarZo’n veertig gezinnen uit het hele land waren naar de Gezinsdag gekomen, die het IHGO in het kader van haar jubileum hield. Ook het eenjarig bestaan van deze site www.katholiekgezin.nl , een initiatief van het IHGO met Katholiek Nieuwsblad, gaf reden tot feest. Terwijl de kinderen, tot en met de tieners, in verschillende leeftijden een eigen creatief programma kregen aangeboden, verzamelden de ouders zich voor een lezing van M. Wagemaker, rector van het heiligdom O.L.Vrouw ter Nood in Heiloo.

Ben je echt connected, aangesloten, met je man of vrouw, je kinderen? vroeg M. Wagemaker zijn toehoorders. Want als je echt connected wilt zijn, moet je keuzes durven maken en er bewust tijd voor nemen. In afgedwongen tijd – bijvoorbeeld, we gaan op donderdagavond twee uurtjes quality timen – kan er geen ruimte ontstaan voor je wederhelft of kinderen zich helemaal te geven. Keuzes moet je ook maken als je jezelf en je huwelijk, je gezin wilt laten voeden door de bron, door Christus in de Eucharistie. Dan kan Piet misschien niet op die voetbalclub want op zondag is de Eucharistieviering. Hij kan dan wel naar badminton. Juist in de viering van de Eucharistie kun je al je zorgen, vragen en wat je bezighoudt aan Hem geven die het opneemt in zijn offer. Wanneer je Hem weer ontvangt, wordt je huwelijksband opnieuw gezegend, mag je – nu gezegend en opgetild – weer ontvangen wat je hebt opgedragen. Jij, je man of vrouw en zeker je kinderen zullen aan je merken dat je weer krachtiger, frisser staat tegenover het leven.

De workshops boden de kans te luisteren naar deskundigen en samen van gedachten te wisselen over onderwerpen als de ‘theologie van het lichaam’ en ‘gezin en parochie’. Met het prachtige weer buiten en ook nog de gelegenheid je terug te trekken in een gebedsruimte of het sacrament van boete en verzoening te ontvangen, kozen verreweg de meesten voor de workshops. Het onderling contact tussen gezinnen, ook al woon je aan de andere kant van het land, blijkt hoog gewaardeerd te worden. 

De kinderen genoten van het concert dat Elly en Rikkert speciaal voor hen gaf. Aan het einde van de Eucharistieviering zongen de kinderen een van de liederen. Mgr. Hurkmans was als referent voor huwelijk en gezin speciaal voor de viering naar Zeist gekomen. Hij genoot op zijn beurt van al die jeugd en dankte het IHGO namens de bisschoppen, voor de twintig jaar van inzet en trouw.

Lees hier de volledige lezing van rector M. Wagemaker