Rally for Life in Dublin op 1 juli 2017Met volgens schat­tingen van de poli­tie 70 duizend deel­nemers aan de Rally for Life heeft het Ierse volk zaterdag 1 juli een sterk signaal afgegeven dat het ‘8ste amendement’ dat bepaalt dat abortus illegaal is, moet blijven bestaan. Rally for Life in Dublin op 1 juli 2017Met volgens schattingen van de politie 70 duizend deelnemers aan de Rally for Life heeft het Ierse volk zaterdag 1 juli een sterk signaal afgegeven dat het ‘8ste amendement’ dat bepaalt dat abortus illegaal is, moet blijven bestaan.

Het achtste amendement van de Ierse grondwet bepaalt:

“De staat erkent het recht op leven van de onge­bo­rene, en garandeert, rekening houdend met het gelijke recht op leven van de moeder, in zijn wetten dat het, voor zover praktisch mogelijk, dat recht respecteert en verdedigt.”

Referendum over het 8ste amendement?

Onlangs is Leo Varadkar door de regerende partij Fine Gael gekozen als nieuwe premier en op 12 juni 2017 geïnstalleerd. Varadkar, die als zoon van een immigrant uit India kort Rechten en daarna Geneeskunde studeerde, is warm voorstander van liberalere regels rondom abortus. Hij heeft weliswaar ook aangegeven dat hij abortus geen geheel vrije keuze van de moeder wil laten zijn.

Nu Varadkar de nieuwe premier is, is de verwaching dat binnen afzienbare tijd een referendum over het achtste amendement zal worden uitgeschreven. Om de wind uit de zeilen te nemen van de prolife-beweging wordt er naar gestreefd het referendum te houden voordat paus Franciscus volgend jaar naar Ierland afreist voor de World Meeting of Families. Deze worden gehouden van 21 t/m 26 augustus 2018.

Rally for Life

Zaterdag 1 juli 2017 werd weer de jaarlijkse Rally for Life gehouden in de hoofdstad Dublin. Daarbij liepen volgens de politie 70 duizend mensen mee, maar realistischer schattingen gaan uit van meer dan 80 duizend deelnemers. Wat opvalt op de YouTube video’s is dat de prolife-beweging in Ierland, net zoals in de rest van de wereld, grotendeels jonge mensen op de been brengt. Tegelijk vallen de grauwe stemming en aggressieve gezichten op van de tegendemonstranten die met niet meer dan 100 deelnemers onevenredig veel aandacht kregen in de verslaggeving door de media.

De grote opkomst en vitaliteit van de prolife-beweging geven hoop en vertrouwen dat het overwegend katholieke land bij een referendum tegen vrije abortus zal stemmen.

Hypocriet Amnesty International

In dit kader valt ook op dat mensenrechtenorganisatie Amnesty International een behoorlijk scheve schaats rijdt. Op haar website schrijft ze mensenrechten voor iedereen te ondersteunen en onafhankelijk te zijn van politieke ideologie. Tegelijk heeft Amnesty International op haar Engelse site in een persbericht van enkele dagen terug steun uitgesproken voor de beslissing van de British Medical Association (BMA) om campagne te voeren voor decriminalisering van abortus en voor het toelaten van abortus om wat voor reden dan ook t/m 28 weken. Bovendien dringt de vertegenwoordiger van Amnesty International Groot-Brittannië in Noord-Ierland er in het persberciht bij de Britse regering op aan abortus ook uit te breiden naar Noord-Ierland (dat onder Brits bestuur valt), ondanks fel verzet. 

Meer informatie