Idee van maakbaarheid geeft stressNaar aanleiding van het onder­zoek door maand­blad J/M voor Ouders sprak Katholiek Nieuwsblad met een expert en een ouder­paar over opvoeding. Uit het onder­zoek bleek dat het meren­deel van de ouders de lat zo hoog legt dat de kans op mis­lukken erg groot is. Idee van maakbaarheid geeft stressNaar aanleiding van het onderzoek door maandblad J/M voor Ouders sprak Katholiek Nieuwsblad met een expert en een ouderpaar over opvoeding. Uit het onderzoek bleek dat het merendeel van de ouders de lat zo hoog legt dat de kans op mislukken erg groot is.

Jaarlijks laat maandblad J/M voor Ouders een onderzoek uitvoeren. Ditmaal kwam naar voren dat (ruim) acht op de tien ouders het ouderschap vermoeiend vinden en het ervaren als stressvol. Zij zien kinderen als maakbaar, wat betekent dat je het ook faliekant fout kunt doen. Deze angst voor mislukking maakt ouders faalangstig en overbezorgd.

"Je kind hoeft niet perfect te zijn, aldus de Tilburgse hoogleraar Ontwikkelingspsychologie Bea van den Bergh in Katholiek Nieuwsblad. "Ouders zijn geen ouders meer, maar moeten van de samenleving zich als professionele opvoeders gedragen en hun kinderen als opvoedeling beschouwen. Er worden torenhoge verwachtingen aan ouders gesteld, waar zij nooit aan kunnen voldoen", aldus Van den Bergh. "Kinderen zijn namelijk niet maakbaar, je kunt slechts een kleine invloed uitoefenen. Daardoor hebben ouders vaak het idee dat ze het niet goed doen en daar worden ze angstig en onzeker van. Dat is slecht voor het kind en voor de gezondheid van de ouders." Zij raadt ouders aan meer te genieten van hun kinderen en minder bewust met opvoeden bezig te zijn. Het voorbeeldgezin met vijf kinderen blijkt dat gemakkelijk te kunnen. (KN)

Het volledige artikel staat in de papieren editie van Katholiek Nieuwsblad