HuwelijkszondagAlle r.k. kerke­lijk gehuwde echt­paren van alle leef­tijden zijn zondag 13 september 2015 van harte uit­ge­no­digd op de Huwe­lijks­zondag. Deze wordt georga­ni­seerd door het Initia­tief Huwe­lijks­zondag i.s.m. het Centrum voor Huwelijk en Gezin van het Bisdom Roermond. Huwelijkszondag Alle r.k. kerke­lijk gehuwde echt­paren van alle leef­tijden zijn zondag 13 september 2015 van harte uit­ge­no­digd op de Huwe­lijks­zondag. Deze wordt georga­ni­seerd door het Initia­tief Huwe­lijks­zondag i.s.m. het Centrum voor Huwelijk en Gezin van het Bisdom Roermond.

Middels deze zondag willen wij graag de schijnwerpers zetten op het mooie van het huwelijk als sacrament. Als u kinderen heeft, zijn die vanzelfsprekend van harte welkom.

Voor kinderen en tieners is er een apart programma naar leeftijd.

Aanmelding

Aanmelding kan vóór 25 augustus via:

Kosten

  • Echtpaar zonder kinderen € 20
  • Echtpaar met kinderen € 25

Programma

10.00 uur   Heilige Mis in de kapel van het bezinningshuis
11.15 uur   Koffie en ontmoeting
11.30 uur   Lezing door Diaken R. Klinkenberg over het huwelijk in de praktijk
12.30 uur   Sfeervolle maaltijd voor echtparen en kinderen
13.45 uur   Lezing door Mgr. J.H.J. van den Hende Bisschop van Rotterdam over het huwelijk als sacrament
15.15 uur   Pauze
15.30 uur   Viering met het hele gezin waarin hernieuwing van de huwelijksbeloften
17.00 uur   Sluiting

Download