Zondag 18 oktober - Huwelijksezondag Bisdom BredaOp zondag 18 oktober 2015 organi­seert het Sint Francis­cus­cen­trum een huwe­lijks­zondag in de kathe­draal van Breda. Mgr. Liesen spreekt over het sacra­ment van het huwe­lijk en er is voor echt­paren de moge­lijk­heid om hun trouw­belofte te hernieuwen. Zondag 18 oktober - Huwelijksezondag Bisdom BredaOp zondag 18 oktober 2015 organiseert het Sint Franciscuscentrum een huwelijkszondag in de kathedraal van Breda. Monseigneur Liesen spreekt over het sacrament van het huwelijk en er is voor echtparen de mogelijkheid om hun trouwbelofte te hernieuwen, of ze nu 1 of 50 jaar gehuwd zijn. Kinderen zijn vanzelfsprekend ook welkom!

De huwelijkszondag wordt georganiseerd tijdens de Gezinssynode in Rome. Deze wordt gehouden van 4 tot en met 25 oktober en heeft als thema:  ‘De roeping en de zending van het gezin in de Kerk en de wereld van vandaag’. Er zijn veel vragen en zorgen over de pastorale zorg voor degenen die de pijn hebben van een mislukt huwelijk. We hopen en bidden dat de synode hier wijze handreikingen voor gaat geven.

Opzet van deze dag is om degenen die gehuwd zijn handreikingen te geven om hun huwelijk te versterken en bekrachtigen, juist omdat het niet evident is dat het ook een succes wordt. Met deze zondag willen we hen een mooie dag met elkaar laten beleven. Ook echtparen die niet direct in de omgeving van Breda wonen zijn welkom.

Programma

10.30 uur – Parochiemis met crèche en kinderwoorddienst
11.30 uur – Koffie en limonade
12.00 uur – Ervaringen in ‘goede en kwade dagen’ door verschillende echtparen
12.45 uur – Gezellige lunch
13.30 uur – Lezing Mgr. Liesen – de genade van het Sacrament van het Huwelijk
14.45 uur – Viering met hernieuwing van de trouwbelofte
15.30 uur – Feestelijke afsluiting

Info en opgave