Huwelijk weerspiegelt Gods liefdeDe Kerk moet uitleggen dat het sacrament van het huwelijk de oneindige liefde van God weerspiegelt. Daar heeft paus Benedictus XVI in een ontmoeting met Afrikaanse bisschoppen op gewezen.

In een land waar heel veel katholieken niet in de kerk trouwen omdat zij vrezen dat hun verbintenis geen stand houdt, moeten de kerkelijk medewerkers duidelijk uitleggen dat het sacrament van het huwelijk een weerspiegeling is van de oneindige liefde van God. Aldus paus Benedictus XVI tegenover de bisschoppen van Mali die op ad limina bezoek zijn en die de paus in zijn zomerresidentie Castel Gandolfo ontving.

In Mali, waar ca. 228.000 katholieken wonen tussen een meerderheid van 85 % moslims, wees paus Benedictus de kerkleiders op hun verantwoordelijkheid “de gedoopten, in het bijzonder de jonge mensen, te helpen om de schoonheid en waardigheid van dit sacrament te begrijpen”. “De trouw van twee echtelieden en de onverbrekelijkheid van hun verbintenis is gebaseerd op de trouw die God heeft getoond in het onverwoestbare Verbond dat Hij zelf met de mens heeft gesloten en het is een bron van geluk voor hen die het verbindt.” (CNS/KN)