Samenwonen vs trouwenKoppels die samenwonen, riskeren dubbel zoveel kans om uit elkaar te gaan dan gehuwde partners. Een Britse onderzoek wijst uit dat 4 op de 5 echtparen nog samen blijken te zijn na tien jaar, 2 op de 5 samenwonende stellen kappen ermee in dezelfde periode. Koppels die samenwonen, riskeren dubbel zoveel kans om uit elkaar te gaan dan gehuwde partners. Een Britse onderzoek wijst uit dat 4 op 5 echtparen nog samen blijken te zijn na tien jaar, 2 op 5 samenwonenden kappen ermee in dezelfde periode.

Externe factoren

Samenwonen vs trouwenHet onderzoek, uitgevoerd door het Office for National Statistics, toont aan dat het huwelijk stabieler is dan samenwonen, ook wanneer externe factoren het lot van de relatie kunnen beïnvloeden.
Dat betekent dat echtparen meer samen blijven, ongeacht hun leeftijd en het feit of ze kinderen hebben. Ook hun gezondheid, opleidingsniveau, job of sociale klasse bleek niet mee te tellen. De bevinding ondermijnt de veronderstelling dat huwelijken niet meer stabiel zouden zijn, omdat leeftijd en status steeds meer een serieuze invloed zouden hebben.

Volkstelling

De huidige studie baseerde zich op meer dan 750.000 Britse paren die bij de volkstelling in zowel 1991 en 2001 waren opgenomen. 18 Procent van de getrouwden in 1991 woonde tien jaar later uit elkaar, bij de samenwonenden steeg dat aantal tot 39 procent.

Doelstellingen

Getrouwden ontwikkelen een succesvollere band omdat zij onbewust een lange termijnrelatie beogen. Volgens de onderzoekers zouden koppels die een stabiele relatie kennen, meer geneigd zijn in het huwelijk te treden. “Gehuwden en samenwonenden hebben verschillende kenmerken en het kan dat deze verschillende kenmerken in plaats van het partnerschap, resulteren in stabiliteitsverschillen”, stellen de onderzoekers. “Samenwonen vormt geen substituut voor het huwelijk. De veronderstelling dat het huwelijk geen invloed heeft op de familiale stabiliteit, is helemaal verkeerd.” (hln.be)