Huwelijksproblemen door controledrangSteeds meer huwelijken en gezinnen staan onder druk door controledrang en gebrek aan vertrouwen, aldus psychiater Richard Fitzgibbons. Maar met het sacrament van verzoening en het beoefenen van de deugden kunnen deze problemen worden overwonnen.
Huwelijksproblemen door controledrangSteeds meer huwelijken en gezinnen staan onder druk door controledrang en gebrek aan vertrouwen, aldus psychiater Richard Fitzgibbons. Maar met het sacrament van verzoening en het beoefenen van de deugden kunnen deze problemen worden overwonnen.

Het thema van te veel willen controleren en te weinig kunnen vertrouwen, was onderwerp tijdens een onlangs gehouden studiedag van het Institute for Marital Healing (Instituut voor Huwelijkse Genezing). Directeur Richard Fitzgibbons, die als katholiek psychiater tevens adviseur is van de Pauselijke Raad voor de Clerus, heeft duizenden koppels gesproken en reeds uitgebreid over deze onderwerpen geschreven.

In een interview met persbureau Zenit vertelt Fitzgibbons over de hedendaagse oorzaken van vertrouwenskwesties, het verschil tussen sterk zijn en controlerend zijn en de specifieke deugden die als een tegengif werken bij deze problemen. Katholiekgezin.nl geeft hieronder enkele fragmenten uit het interview:

“De kwalijkste karaktertrek van de partner die toegeeft aan de controleneiging – en dat kan ieder van ons overkomen – is het behandelen van de ander zonder respect; terwijl die ander een grote gave van God is. Want zo iemand raakt in zichzelf gekeerd en ziet daardoor niet langer het goede in zijn partner”, aldus Fitzgibbons.

“De andere zwakte is snel toegeven aan buitensporige boosheid. Want mensen met controledrang zijn vaak geïrriteerd en neerslachtig omdat men in feite niet in staat is iemand te controleren – we hebben immers allen onze innerlijke kracht en waardigheid ontvangen als kind van God.” Een dergelijke drang schaadt volgens hem “de gezonde, blijmoedige zelfgave in het huwelijk en versterkt zelfzucht, dat een van de belangrijkste gronden is voor controlerend gedrag”.

“Vertrouwen en kracht zijn gezonde karaktertrekken”, vindt de katholieke psychiater. “Maar die moeten wel in evenwicht gehouden worden door de deugden van vriendelijkheid, bescheidenheid, mildheid, zelfverloochening en geloof. Ik moedig veel sterke echtgenoten aan te bidden tot Sint-Petrus voor bescherming, zodat zij in huis geen controlerende leiders zijn.

Volgens hem wordt de drang naar controleren of domineren grotendeels veroorzaakt door schade aan iemands vermogen te vertrouwen of zich veilig te voelen tijdens de kinderjaren. “Zij voelen zich pas zeker als ze controle hebben, wat natuurlijk nooit lukt.” Die schade werd in het verleden vaak door alcoholisme, ruziënde ouders of een dominante ouder veroorzaakt. Tegenwoordig zijn daar nog bijgekomen de cultuur van het scheiden, kinderopvang, en de epidemie van zelfzucht onder ouders.

“Een belangrijke geestelijke factor die we niet over het hoofd mogen zien, staat beschreven in de Katechismus van de Katholieke Kerk: ‘Ieder mens ervaart het kwade, om zich heen en in zichzelf. Deze ervaring kenmerkt ook de verhouding tussen man en vrouw. Te allen tijde werd hun band bedreigd door tweedracht, heerszucht, ontrouw, jaloersheid en botsingen die kunnen leiden tot haat en breuk.’ (KKK 1606)

“Om die controlezucht te overwinnen is het allereerst van belang dat deze aan het licht komt en dat de desbetreffende persoon wil veranderen. De noodzakelijke verandering kan optreden als partners zich ertoe zetten te groeien in hun vertrouwen in God en in je partner door een proces van vergeving van hen die het vertrouwen in de kindertijd hebben geschaad; door het besluit geen controlerend gedrag van de eigen ouder te herhalen; door geregeld te bemediteren dat de Heer de controle heeft; en door te groeien in tal van deugden waaronder respect, geloof, vriendelijkheid, nederigheid, grootmoedigheid en liefde.”

“De rol van het geloof kan een zeer effectieve rol spelen als het gaat om het aanpakken van deze karaktertekorten”, aldus de psychiater. “We hebben opmerkelijke resultaten gezien door de genade van het sacrament van verzoening. We nodigen koppels die met controledrang kampen uit genezing te zoeken in dit krachtig sacrament.”

Echtgenotes, zo vult Fitzgibbons, die de neiging hebben tot controleren, hebben er baat bij hun relatie met O.L. Vrouw te verdiepen. Echtgenoten varen er wel bij zich te bezinnen op de H. Jozef en hem om hulp te vragen. (Zenit)

Lees hier het volledige artikel op Zenit – in het Engels.
Institute for Marital Healing: www.maritalhealing.com