Marriage - Unique for a ReasonPositieve aandacht voor huwelijk & gezin, de plaats van seksualiteit daarbinnen en de rol van een gelovige opvoeding omtrent deze zaken, blijft binnen de christelijke wereld onveranderd groot. Positieve aandacht voor huwelijk & gezin, de plaats van seksualiteit daarbinnen en de rol van een gelovige opvoeding omtrent deze zaken, blijft binnen de christelijke wereld onveranderd groot. Er lijkt zelfs, in de huidige tijd, steeds meer behoefte aan en noodzaak toe.

Alleen al in de maand mei kwamen we diverse artikelen en initiatieven tegen die elk op hun eigen wijze aandacht vestigen op trouw binnen een (huwelijks)relatie, seksuele opvoeding, het plan van God voor huwelijk & seksualiteit.

Trouw aan je ‘First Love’

Visie - Trouw aan je First LoveZo brengt het blad Visie (EO) een ode aan levenslange trouw. Met de grappige verwijzing naar een leven lang gelukkig zijn met je ‘First Love’, speelt het blad in op de tv- en radio-reclames voor ‘Second Love’, waarin het flirten met anderen dan je eigen man of vrouw en het vreemdgaan als een aangename afwisseling van of aanvulling op je huwelijksrelatie wordt gepromoot. “Wij gooien het juist over een andere boeg”, zegt de Visie-redactie. Bij ons staat juist een leven lang trouw aan je eerste liefde centraal. Wat daar allemaal bij komt kijken, staat in Visie nr 23, die gratis aangevraagd kan worden (maximaal één exemplaar per adres).

 

Het huwelijk: uniek om een reden

De Amerikaanse bisschoppenconferentie publiceerden deze maand een speciale video ter verdediging van het huwelijk. De video maakt onderdeel uit van een serie over de unieke betekenis van het huwelijk. Onder de titel ‘Gemaakt voor de vrijheid’ komen in de video diverse experts aan het woord, geven stellen een persoonlijke getuigenis van het belang van het huwelijk voor de samenleving en komt naar voren dat het voor mensen  noodzakelijk is de vrijheid te hebben om hun opvattingen over het huwelijk te uiten.

Marriage - Unique for a ReasonAartsbisschop Salvatore Cordileone van San Francisco verklaarde dat de video juist ook bedoeld is om de discussie over het belang van het huwelijk en godsdienstvrijheid in onze maatschappij op te wekken. Ook de andere twee delen van de educatieve serie ‘Het huwelijk: uniek om een reden’ zijn bedoeld om katholieken en iedereen van goede wil de unieke gave van het huwelijk als een eenheid van een man en een vrouw te helpen begrijpen. De video’s ‘Gemaakt voor elkaar’ en ‘Gemaakt voor het Leven’, beide Engels, en nog een Spaanse video zijn online ter beschikking en kunnen gebruikt worden door bijvoorbeeld priesters, catechisten, docenten, jongerengroepleiders etc..

Hier vind je de interessante site van het project ‘Het huwelijk: uniek om een reden’ van de Amerikaanse bisschoppen:

 

LEEF

LEEF - Magazine van Schreeuw om LevenOok het blad LEEF van de Stichting Schreeuw om Leven geeft in de juni-uitgave speciaal aandacht aan ‘Gods plan voor het huwelijk en seksualiteit’. Zo gaat het blad uitgebreid in op de inmiddels in maart op een aantal lagere scholen gevolgde ‘Week van de Lentekriebels’, een project van Rutgers WPF voor relationele en seksuele vorming, en een vanuit christelijke visie gemaakte methode ‘Wonderlijk gemaakt’. Ze belichten o.a. het fenomeen loverboys en de dokter Corrie show op NTR.

 

Care for Sexuality

Deze maand werd tevens de oprichting van de nieuwe organisatie de ‘Care for Sexuality Foundation’ bekend. De organisatie vindt dat positieve aandacht voor seksualiteit hard nodig is. Hoewel de omgang met seksualiteit verschilt van cultuur tot cultuur, van gezin tot gezin en van persoon tot persoon, zijn er ook overeenkomsten. “We willen onszelf zijn. Gerespecteerd worden. Keuzes kunnen maken. Seksueel gezond zijn en blijven. Relaties aangaan. En veilig zijn.” Om de seksuele gezondheid te bevorderen is het nodig om zorg te hebben voor al die aspecten, aldus Arjet Borger, oprichter en directeur van de Care for Sexuality Foundation.

Care for sexualityZij acht het heel belangrijk om ouders, opvoeders, scholen en (welzijn) organisaties zo optimaal mogelijk te ondersteunen bij de relationele en seksuele vorming die zij kunnen geven. De nieuwe organisatie de Care for Sexuality Foundation geeft advies en ondersteuning in het bespreekbaar maken van seksualiteit en het bevorderen van seksuele gezondheid. Juist in deze tijd van seksuele dwang, onveilige relaties of sexting is dat van groot belang.

Op de vraag of er niet al voldoende initiatieven zijn en Rutgers toch de organisatie is voor het bevorderen van seksuele gezondheid, wijst de nieuwe Foundation erop dat veel eerdere methodes en programma’s om verschillende redenen controversieel, aanstootgevend of niet (wetenschappelijk) te onderbouwen waren.

Seksualiteit is een persoonlijk onderwerp. Het is daarom essentieel voor effectieve seksuele voorlichting en opvoeding om juist rekening te houden met verschillen en een keuze te kunnen maken. Ook op andere vlakken in de gezondheidszorg is er keuzevrijheid (denk bv. aan het kiezen van je huisarts of zorgverzekering). En dus is het ook vanzelfsprekend om het aanbod van organisaties die zich inzetten voor het bevorderen van seksuele gezondheid, uit te breiden. Care for Sexuality wil vooral vanuit gezondheidsperspectief over seksualiteit praten en een aanbod opbouwen waarbij veel mensen aansluiting voelen.