Hulp voor tienervadersDe stichting ambulante FIOM en Welzijn Leeuwarden gaan bijeenkomsten houden voor tienerjongens en mannen die ongepland vader zijn geworden, maar hun verantwoordelijkheid voor de opvoeding willen nemen. De stichting ambulante FIOM en Welzijn Leeuwarden gaan bijeenkomsten houden voor tienerjongens en mannen die ongepland vader zijn geworden, maar hun verantwoordelijkheid voor de opvoeding willen nemen.

Steun

Hulp voor tienervadersVoor de jonge mannen was tot dusver geen netwerk om op terug te vallen. ”De maatschappij ziet hen vaak als onverantwoordelijk”, vertelt Sietze Palstra van FIOM. Op jonge mannen komt veel af na het moment dat ze horen dat hun vriendin zwanger is: druk van de familie, bekenden en hun vriendin zelf;  de opgave om het vaderschap te combineren met – bijvoorbeeld – school, de krantenwijk en het voetballen op zaterdag. Niet eenvoudig als je zelf nog volop bezig bent met volwassen worden.

Juist in zo’n periode kunnen de jongens veel steun en advies gebruiken, aldus Sietze Palstra, maar daaraan schort het vaak. “Hun vrienden zijn in hele andere dingen geïnteresseerd dan in het vinden van betaalbare luiers of het opvoeden van een kind. Ook is de relatie met de familie niet altijd goed. De zwangerschap heeft die soms onder druk gezet.”

Imago

Hoe wankel de situatie van een jonge ouder kan zijn, is in Nederland al langer bekend. Maar eigenlijk alleen vanuit het perspectief van de moeders. De tienervaders – althans degenen die hun verantwoordelijkheid nemen – vallen tussen wal en schip. Palstra: “Voor hen is bijna niks geregeld. Dit is de eerste groep voor jonge vaders in het Noorden. In heel Nederland is er één andere groep.”
Het gebrek aan adressen waar mannen advies kunnen krijgen of een luisterend oor vinden, is wellicht verklaarbaar vanuit de ontstaansgeschiedenis van de hulpverlening, schetst Palstra. “Hulp is altijd gericht op zichtbare problemen. In de beeldvorming kennen we de jonge moeder die slachtoffer is van een man, of het meisje dat er alleen voor staat omdat de vader zijn verantwoordelijkheden ontloopt. Met die problemen op het netvlies zijn er allerlei vormen van hulp georganiseerd. Dat heeft jonge vaders automatisch het imago gegeven van ‘daders’, van mannen die vast niks met het kind te maken zullen willen hebben.”

Zelfvertrouwen

Dat jonge mannen die van goede wil zijn de dupe worden van die beeldvorming, is zowel een persoonlijk als een maatschappelijk probleem. “Deze jonge vaders willen vaak de relatie met de vriendin heel houden en hun kind goed opvoeden. Soms lukt dat niet door de stress. Dat kan weer zijn weerslag hebben op het kind. We weten dat het voor kinderen die zonder hun vader opgroeien, moeilijker is om zelfvertrouwen te ontwikkelen.”

De groep begint op 18 september en gaat ongeveer een jaar draaien. De vaders en aanstaande vaders zullen er ervaringen delen en ze krijgen advies over onder meer juridische zaken en opvoeding. Er zijn groepsactiviteiten maar ook vinden er individuele gesprekken plaats. (KN/Friesch Dagblad)

Voor informatie: leeuwarden@fiom.nl , (058) 216 01 11.