Kaart van de Huiszegen 2017Het is weer bijna tijd om de kaart van de huis­zegen te vervangen en de zegening van het huis te vernieuwen. Download de nieuwe kaart van deze website. Kaart van de Huiszegen 2017 Het is weer bijna tijd om de kaart van de huiszegen te vervangen en de zegening van het huis te vernieuwen. Download de nieuwe kaart van deze website.

C+M+B

Er bestaat een oud gebruik om aan het begin van het nieuwe jaar je huis te laten zegenen. Vaak schreef een priester aan de ingang van ieders huis het jaartal en daarbij de letters C+M+B. Je kunt ook een voorgedrukte kaart ophangen.

Wijzen

Deze letters worden in verband gebracht met de namen die vanuit de traditie aan de wijzen uit het oosten zijn gegeven: Caspar, Melchior en Balthasar.

Zegentekst

Maar deze letters betekenen nog meer. Zij zijn ook de beginletters van de zegentekst "Christus Mansionem Benedicat", vertaald “Christus zegene dit huis”.

Openbaring

De letters worden ook in verband gebracht met de drievoudige openbaring van de Heer. Kerstmis is het feest van de openbaring aan alle mensen. Deze openbaring van God wordt gevierd met Driekoningen, bij het feest van de Doop van de Heer en bij het eerste wonder van Christus in Kana. Zo wijzen de letters ook naar deze feesten: de bruiloft in Kana (Cana), de aanbidding van de Wijzen (Magi) en de Doop van de Heer in de Jordaan (Baptisma).

Huiszegen boven de deurJaarlijks vernieuwen

Vraag ieder jaar een priester of een diaken om het huis te zegenen en hang een nieuwe kaart boven de voordeur.

Gebed

U God, almachtige Vader, smeken wij ootmoedig voor dit huis, voor zijn bewoners en voor al wat er in is: opdat Gij U moogt gewaardigen het te zegenen en te heiligen en met alle goed te verrijken: geef hun, Heer, van de dauw des hemels overvloed en van de vruchtbaarheid der aarde levensonderhoud, en gelief de verlangens van hun gebed tot het uitwerksel uwer erbarming te geleiden. Gewaardig U dus bij onze intrede in dit huis te zegenen en te heiligen, gelijk Gij U gewaardigd hebt te zegenen het huis van Abraham, Isaac en Jacob. En mogen binnen de wanden van dit huis de engelen van uw licht wonen en het en zijn bewoners bewaren. Door Christus onze Heer. Amen.

Downloaden

Klik hier om de kaart te downloaden en te printen
De pdf bevat drie kaarten – geef de extra kaarten door aan familie of vrienden.

TIP: print 21, 48 of 99 kaarten en leg ze achterin de kerk voor je medeparochianen!