Catholic AdvocateDe katholieke leken­organi­satie Catholic Advocate heeft de Amerikaanse bisschoppen gevraagd jaarlijks in het weekend voorafgaand aan de Mars voor het Leven een inzameling te houden voor de pro-life activiteiten. De katholieke lekenorganisatie Catholic Advocate heeft de Amerikaanse bisschoppen gevraagd jaarlijks in het weekend voorafgaand aan de Mars voor het Leven een inzameling te houden voor de pro-life activiteiten.

Catholic AdvocateMatt Smith, vice-president van de organisatie Catholic Advocate, zei dat het instellen van de collecte “tastbaar het belang zal tonen van het opbouwen van een cultuur van het leven in onze maatschappij."

"Een consistente bron van financiële middelen tbv de nationale pro-life activiteiten biedt mogelijkheden de heiligheid van het leven in al zijn stadia te promoten" voegde hij toe.
 
Catholic Advocate heeft de Amerikaanse conferentie van katholieke bisschoppen (USCCB) aanbevolen met de voorgestelde collecte de Pro-Life programma's van het USCCB secretariaat te steunen.
 
Deal Hudson, voorzitter van Catholic Advocate, zei dat veel positieve pro-life activiteiten plaatsvinden op lokaal niveau. Zijn organisatie gelooft dat een "nationale collecte voor het leven" deze programma’s vooruit zou kunnen helpen op een moment dat het "meer dan ooit" nodig is.
 
Catholic Advocate deed zijn oproep op 1 maart in een brief aan kardinaal Daniel DiNardo, voorzitter van het Comité voor pro-life activiteiten, en de bisschop van Dallas, Kevin Farrell, voorzitter van het Comité voor nationale collectes.
 
“Er is geen betere manier om te laten zien welke prioriteit de Kerk geeft aan het pleiten voor het leven dan met een collecte die recht doet aan het belang van het onderwerp in onze samenleving?", aldus de brief van Catholic Advocate. (CNA)