Opstaan!7.10. Opstaan! Nee, nog even tien minuten blijven liggen. Dan racen om de kinderen aan te kleden en te ontbijten, want we moeten naar de peuterspeelzaal. Op de terugweg nog even langs het gemeentehuis om plastic afvalzakken op te halen. Thuis wacht ons de vaatwasser die nodig uitgeruimd moet worden. Bedden opmaken, nog even spelen en dan: O, is het al zo laat? 7.10. Opstaan! Nee, nog even tien minuten blijven liggen. Dan racen om de kinderen aan te kleden en te ontbijten, want we moeten naar de peuterspeelzaal. Op de terugweg nog even langs het gemeentehuis om plastic afvalzakken op te halen. Thuis wacht ons de vaatwasser die nodig uitgeruimd moet worden. Bedden opmaken, nog even spelen en dan: O, is het al zo laat?

Opstaan!Gauw nog even boodschappen doen en dan terug naar de peuterspeelzaal. en zo jakkeren we van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat de dag door. Pfff. Even een muziekje opzetten. Een vriendin gaf me onlangs een cd van Reni en Elisa, een christelijk echtpaar dat zingt over het dagelijkse leven met God. Ik voel mij een beetje beschaamd wanneer ik het volgende liedje hoor…:

"Alles raast, alles tikt, alles gaat zo snel

Gejaagd, gepusht over the top
Maar wil ik dat nog wel
Want eigenlijk is het te veel
en word ik langzaam doof
voor wat U mij nog zeggen wilt
en waar ik in geloof

Ik laat mijn tijd bepalen
Door alles om mij heen
In plaats van tijd te maken
Voor u en mij alleen
Om rustig in de stilte
heel dicht bij U te zijn
Mij te warmen aan uw liefde
En te genieten van het zijn

Want ik weet dat Uw woord mij zegt wie ik ben
En dat mijn tijd met U alleen
Mij sterkt in mijn kern
Dus wil ik los zijn van mijzelf
Of wat een ander vindt
Maar slechts Uw woorden horen
en geloven als een kind."

Is niet het begin (en misschien wel de essentie) van de tien geboden: "Hoor, Israel!" ?

Hoor, Israel! De Heer is onze God, de Heer is de Enige.
Deuteronomium 6:4

Blog Sanne