Marriage should be reinforced. Not redefined!Het nieuws is allang bekend: eind juni stemden de opperrechters van het Amerikaanse Hooggerechtshof met de kleinst mogelijke meerderheid (5 tegen 4) voor openstelling van het huwelijk voor homo’s en lesbiennes. De impact van deze beslissing zal enorm zijn. Het nieuws is allang bekend: eind juni stemden de opperrechters van het Amerikaanse Hooggerechtshof met de kleinst mogelijke meerderheid (5 tegen 4) voor openstelling van het huwelijk voor homo’s en lesbiennes. De impact van deze beslissing zal enorm zijn.

Marriage should be reinforced. Not redefined!Het Hooggerechtshof in de Verenigde Staten bepaalde op 26 juni in een historische uitspraak dat een huwelijk tussen twee mensen van hetzelfde geslacht niet in strijd is met de Amerikaanse grondwet. Hiermee werd het ‘homohuwelijk’ in alle staten goedgekeurd. Staten mogen dus nu ook niet meer dergelijke ‘huwelijken’ verbieden. Wetten die enkele staten op democratische wijze hadden aangenomen om het huwelijk als tussen een man en een vrouw te definiëren, zijn door vijf van negen rechters in één klap ongeldig verklaard.

De rechters die tegen openstelling van het huwelijk waren, hebben zich tot het laatst toe tegen het besluit verzet. President van het hof, John Roberts, zei er simpel over: “Dit is een rechtbank, en niet de wetgevende macht.” Rechter Antonin Scalia bestempelde de uitspraak als bewijs dat het hof “een gevaar is voor de Amerikaanse democratie”.

Voor en tegen

De contouren van de impact die deze beslissing in de Verenigde Staten heeft, begint zich langzaam af te tekenen. Meteen na de uitspraak kwam er al een hoos aan berichten, opinies en meningen los van voor- en tegenstanders, van fanatieke pleitbezorgers tot ex-homoseksuelen. Opvallend was ook dat partijen waar je enige onpartijdigheid van verwacht openlijk hun mening uitten. Zo lieten ruim 35 gerenommeerde bedrijven op hun bedrijfs-twitteraccount weten blij te zijn met de beslissing. Onder hen bijvoorbeeld Coca-cola en Pepsi, Visa en Mastercard, vliegtuigmaatschappijen, YouTube, diverse kledingmerken, Starbucks en Kellogs etc etc. Het ijsmerk Ben&Jerry’s bracht zelfs een speciaal ijsje uit.

Mensen die hun stem lieten en laten horen over de vraag of het Hooggerechtshof eigenlijk wel een dergelijke beslissing mag nemen en die waarschuwen voor de macht van een paar mensen (5 tegen 4), worden over het algemeen al snel van discriminatie beschuldigd.

Tragische fout

Vanuit kerkelijke hoek maakte de bisschoppenconferentie meteen duidelijk dat ze het besluit van het Hooggerechthof een tragische fout vinden. “Los van wat een krappe meerderheid van het Hooggerechtshof op dit moment in de geschiedenis moge verklaren, de aard van de mens en het huwelijk blijven onveranderd en onveranderbaar. Net zoals ‘Roe versus Wade’ het vraagstuk rondom abortus veertig jaar geleden niet heeft opgeslost, zo zal ‘Obergefell versus Hodges’ het vraagstuk rondom huwelijk vandaag de dag niet beslechten. Geen van beide beslissingen is geworteld in de waarheid, en zullen als resultaat daarvan beide uiteindlijk falen.” De bisschoppen breken in de verklaring een lans voor de unieke betekenis van het huwelijk en moedigen katholieken aan “vooruit te gaan met geloof, hoop en liefde.”

Verrassing

Aartsbisschop Charles Chaput – die in september in zijn bisdom de Wereldgezinsdagen ontvangt met naar verwachting ruim twee miljoen bezoekers – kwam met een korte maar krachtige reactie, die alles goed samenvat:

“De beslissing van het Hooggerechtshof over het huwelijk is geen verrassing. De echte verrassing zal komen als gewone mensen beginnen te ervaren, uit de eerste hand en pijnlijk, de impact van de huidige actie op alles wat ze dachten te weten over het huwelijk, het gezinsleven, onze wetten en onze sociale instellingen. De fouten van het Hof veranderen niets aan de aard van mannen en vrouwen, en de waarheid van Gods Woord. De opgave voor gelovigen is nu om onze eigen gezinnen nog intenser te vormen in de liefde van God, en een gezonde huwelijkscultuur opnieuw op te bouwen, huwelijk per huwelijk, uit het puin van het besluit van vandaag.”