Hoger kindgebonden budget in 2009Gezinnen met meerdere kinderen onder de 18 jaar krijgen vanaf 2009 een hoger kind­ge­bon­den budget dan in 2008. De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel kindgebonden budget 2009 van minister Rouvoet voor Jeugd en Gezin. Gezinnen met meerdere kinderen onder de 18 jaar krijgen vanaf 2009 een hoger kindgebonden budget dan in 2008. De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel kindgebonden budget 2009 van minister Rouvoet voor Jeugd en Gezin.

Hoger kindgebonden budget in 2009In 2008 is het bedrag waarmee gezinnen met kinderen ondersteund worden, onafhankelijk van het aantal kinderen. Deze toeslag is een bedrag per gezin, afhankelijk van het inkomen per huishouden.

In 2009 gaat deze kindertoeslag over in het kindgebonden budget. Gezinnen met kinderen ontvangen vanaf 2009 een budget per kind. De hoogte van het kindgebonden budget dat per gezin wordt ontvangen, wordt hiermee afhankelijk van het aantal kinderen.

Het kindgebonden budget blijft ook afhankelijk van het inkomen per huishouden. Gezinnen met meer dan één kind gaan er in 2009 op vooruit ten opzichte van 2008. Voor het kindgebonden budget is in 2009 903 miljoen euro beschikbaar.

Rekenvoorbeeld

Dit jaar ontvangt een gezin met bijvoorbeeld drie kinderen en een gezamenlijk inkomen van minder dan 29.413 euro (daarboven vindt een geleidelijke afbouw plaats) een bedrag van 994 euro kindertoeslag. In 2009 ontvangt datzelfde gezin een bedrag van 1.479 euro; het zogeheten kindgebonden budget.

Bedragen kindgebonden budget 2009
De maximumbedragen per kind voor 2009 zijn:

kind 1 994 euro
kind 2 305 euro
kind 3 180 euro
kind 4 105 euro
kind 5 en meer   50 euro

Deze bedragen zijn exclusief de inflatiecorrectie voor 2009.

(bron: Blik op Nieuws)