Neon-fundamentalisten?Onder de titel ‘Neo-funda­menta­listen en andere simplifi­caties’ neemt colum­nist Anton de Wit de media op de hak die in koor, elkaar na-apent, roepen dat het Plan­bureau heeft ontdekt dat jonge christenen ‘neo-funda­menta­listen’ zijn.

Neon-fundamentalisten?
De blog Broodje Paap geeft een geheel eigen invulling aan het begrip neo(n)-fundamentalisten… 😉

Onder de titel ‘Neo-fundamentalisten en andere simplificaties’ neemt columnist Anton de Wit de media op de hak die in koor, elkaar na-apent, roepen dat het Planbureau heeft ontdekt dat jonge christenen ‘neo-fundamentalisten’ zijn.

Het onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) is vele malen genunanceerder dan media zoals Trouw, Elsevier en talloze radio- en tv-programma’s willen doen geloven. “Als ik het rapport van De Hart lees, kom ik de term fundamentalisme opmerkelijk genoeg ook nauwelijks tegen”, aldus de Wit. “Slechts éénmaal maakt de onderzoeker gewag ‘van wat enigszins gechargeerd een hang naar ‘neo-fundamentalisme’ kan worden genoemd’ (blz. 85). De term wordt dus vrij terloops gebruikt, maar jammer genoeg is uitgerekend dát het gonsbegrip geworden in de verslaggeving over het onderzoek.”

Lees de gehele column hier