Economische Minister Jet Bussemaker (PvdA)Het gonst op sociale media over het ren­de­ment van moeders. Want minster van onder­wijs, Jet Bussemaker (PvdA) trekt de dag vóór moederdag van leer in dagblad Trouw over vrouwen die te veel zouden teren op hun man. Henk Rijkers wijdde er een column aan in Katholiek Nieuwsblad. Het gonst op sociale media over het rendement van moeders. Want minster van onderwijs, Jet Bussemaker (PvdA) trekt de dag vóór moederdag van leer in dagblad Trouw over vrouwen die te veel zouden teren op hun man. Henk Rijkers wijdde er een column aan in Katholiek Nieuwsblad.

Economische Minister Jet Bussemaker (PvdA)“Moeders zorgen voor kinderen. Vader zorgen ervoor dat moeders voor kinderen kunnen zorgen. Dat is de gouden regel van elke gezond gezin en elke gezonde samenleving.

Als vaders ophouden hun verantwoordelijkheid te nemen, zullen moeders minder goed voor kinderen gaan zorgen, al is het alleen maar omdat ze zelf de kost moeten gaan winnen. Het gezin wordt minder hecht, en vatbaarder voor interne en externe storingen. Daar betaalt de samenleving een prijs voor. Ook die verliest aan samenhang, omdat opvoedingsproblemen storend werken op haar functioneren, vooral als de kinderen volwassen worden en geneigd zullen zijn hun eigen opvoedingsproblematiek door te geven aan de nieuwe generatie. Zo ze al niet in de criminaliteit terecht komen, of via een of andere uitkering op de zakken van anderen gaan leven.”

Lees verder op de website van Katholiek Nieuwsblad: