Het Positief Pedagogisch ProgrammaMet de grootstedelijke campagne ‘Positief Opvoeden’ heeft Bureau Jeugdzorg Amsterdam ingezet op een nieuwe manier van opvoeden. Ouders krijgen in heel Amsterdam snel en eenvoudig antwoord op opvoedvragen.
Met de grootstedelijke campagne ‘Positief Opvoeden’ heeft Bureau Jeugdzorg Amsterdam ingezet op een nieuwe manier van opvoeden. Ouders kunnen snel en eenvoudig antwoord krijgen op opvoedvragen.

Doorsnee gezin

Het Positief Pedagogisch ProgrammaCampagneleider Carine Kielstra: “Het is niet de bedoeling dat wij ouders gaan vertellen hoe het moet. Wij merken wel dat er een sterke behoefte is aan informatie. Alle ouders hebben vragen over opvoeding. Of het nu om een baby gaat of een puber. Wij willen antwoord geven en strategieën aanreiken. Maar wij zijn geen supernanny’s. De regie blijft bij de ouders.”

De campagne ‘Positief Opvoeden’ werd half april gelanceerd. De doelgroep is het doorsnee Amsterdamse gezin. Kielstra: “Zeg maar gezinnen zonder problemen. Door vroegtijdig vragen te beantwoorden, voorkom je wellicht latere problemen. Amsterdamse ouders kunnen via de website www.positiefopvoeden.nl een vraag stellen. Binnen twee werkdagen krijgen ze antwoord op maat van één van onze opvoedadviseurs. Ook sturen wij specifieke informatie thuis.”

Triple P

Het Positief Pedagogisch Programma werd afgelopen 25 jaar ontwikkeld door de Australische professor Matthew Sanders, die zijn methode Triple P noemde. In Amsterdam doen nu vrijwel alle instellingen mee die met opvoeden te maken hebben. Carine Kielstra legt uit: “De goede onderlinge samenwerking in Amsterdam is vooral voor ouders plezierig. Zij krijgen nu één advies. Wij krijgen voor deze campagne tot 2011 geld van de gemeente. Daarna moet Positief Opvoeden helemaal geïntegreerd zijn in deze stad. Het wordt straks heel normaal.”

Normaal is het dus nog niet, want positief opvoeden blijkt voor veel vaders en moeders moeilijk. Nog steeds zie je ouders die tegen hun kind staan te brullen. En je zult de ouders de kost moeten geven die in elke zin het woordje ‘niet’ gebruiken. Kielstra: “Je kunt beter zeggen wat het kind wél moet doen. Met Triple P wordt opvoeden leuker.”

Online advies

Bij het Positief Opvoeden volgens de methode Triple P kun je zelf kiezen in welke vorm je advies of hulp krijgt. De een vindt het fijn om een groepscursus te volgen waarbij je ook ervaringen van andere ouders hoort. De ander vindt het prettiger een individueel gesprek te voeren met een beroepskracht die getraind is in Positief Opvoeden. Je kunt kiezen uit: adviesgesprekken, lezingencyclus, groepscursus of online advies.