Radio Maria AM675Radio Maria, een katholieke radio­zender op de Midden­golf (AM 675), heeft voor de week van maandag 7 t/m zaterdag 12 februari het thema gezin uit­ge­kozen. Diverse uit­zen­dingen stellen daarom kerk&gezin centraal. Hier zie je het programma-overzicht van die week. Radio MariaRadio Maria, een katholieke radiozender op de Middengolf (AM 675), heeft voor de week van maandag 7 t/m zaterdag 12 februari het thema gezin uitgekozen. Diverse uitzendingen stellen daarom kerk&gezin centraal. Hieronder zie je wanneer de programma's te beluisteren zijn.

Leven met God

In de serie Leven met God wordt een aantal keer aandacht aan het gezin besteed. Het programma vindt plaats van maandag t/m vrijdag om 8.30 uur en wordt herhaald om 20.00 en 00.00 uur.

Radio Maria AM675Maandag 7 februari
Stefan en Lisette van Aken vertellen over de gezinspastoraal van het bisdom Haarlem-Amsterdam.
 
Dinsdag 8 februari
Mevrouw Chris Dumont-De Smedt over Natuurlijke Familie Planning als
een natuurlijke geboorteregelingsmethode

Woensdag 9 februari
Rector Matthieu Wagemaker licht de resultaten toe van de Adventsactie

Donderdag 10 februari
Vanmorgen zal het gaan over Marthe Robin, grondlegster van de Foyer de Charité
 
Vrijdag 11 februari
Als gebruikelijk vindt het wekelijks panelgesprek met redactieleden van
Katholiek Nieuwsblad plaats

Spirituele lezing

Bij de Spirituele lezing komt ook het gezin aan bod. Het programma is van maandag t/m zaterdag om 10.00 uur en wordt herhaald om 22.20 en 01.00 uur.
Op de zondag zijn om 22.20 en 01.00 uur herhalingen van de afgelopen week.

Maandag 7 februari
Spiritueel Onderweg door pater Stefaan Lecleir
 
Dinsdag 8 februari
Het Gezin als ikoon van de Drieëenheid door pater Jan Meeuws, montfortaan
 
Woensdag 9 februari
De audiëntie van paus Benedictus XVIe voor u voorgelezen
 
Donderdag 10 februari
Praktijkvoorbeeld van kinderwoorddienst door pastoor Ad Verest
 
Radio Maria AM675Vrijdag 11 februari
Een meditatie over een gedeelte uit het Evangelie van Marcus door pastoor Koos Smits

Zaterdag 12 februari
Het Nieuwe Testament de brief aan de Romeinen voor u voorgelezen
 

Theologische academie

Ook in de Theologische academie is op een paar momenten voor het  gezin gekozen. Dit programma is elke maandag t/m zaterdag om 11.00 uur en wordt herhaald om 21.00 en 5.00 uur. Op maandagochtend om 5.00 is er uur een herhaling van de afgelopen week.

Maandag 7 februari
Ambrosius – Hoe verwerft een kerk gezag? (uitzending 4 van 5) door professor L. Meulenberg
 
Dinsdag 8 februari
Eerbied voor het Leven (uitzending 1 van 4) door broeder René Stockman, generaal overste van de Broeders van Liefde
 
Woensdag 9 februari
Het Eucharistisch Gebed (uitzending 1 van 3) door pastoor Karl Abts
 
Donderdag 10 februari
Het Jozef-verhaal uit Genesis (uitzending 2 van 9) door mevr. Jeanne Vercauteren-Vandekeybus
 
Vrijdag 11 februari
Familiaris Consortio, een schrijven van de vorige paus, Johannes Paulus II, over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd (uitzending 1 van 2) door pater Stefaan Lecleir
 
Zaterdag 12 februari
De 7 Sacramenten – De Ziekenzalving (uitzending 3 van 3) door pastoor Jeroen Smith

Voor onze volledige programmering, weblinks, het archief van bovenstaande programma’s kijk je op www.radiomaria.nl

Radio Maria Nederland & Vlaanderen – AM 675