Congres - Het gezin kiest
Gezinscongres

Woudenberg, za 15 mei
Onde de titel Het gezin kiest houdt de nieuwe 'Stichting Gezin' een congres voor en over het gezin. Vanuit verschillende gezichtspunten wordt het belang van sterke gezinnen en hun rechten toegelicht. Kinderen kunnen de hele dag in de speeltuin terecht.
Info: stichtinggezin
(06) 42 188 144