Het gezin blijft op éénDe Europeaan koestert de familie­momenten en zou graag meer tijd door­brengen met zijn gezin, blijkt uit een onder­zoek in zes landen. Het blijkt uit de resultaten van een enquête van onderzoekgroep Ipsos. De Europeaan koestert de familiemomenten en zou graag meer tijd doorbrengen met zijn gezin, blijkt uit een onderzoek in zes landen.

De economische en sociale context van de maatschappij mag dan al complexer zijn geworden, het gezin blijft het eerste schuiloord waar Europeanen op terugvalt. Dat blijkt uit een enquête van de onderzoekgroep Ipsos in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Italië, Nederland en België.

Geborgenheid

Bijna 80 procent van de respondenten beschouwt familierelaties weliswaar als ‘niet simpel’. Zo'n 24 procent zegt ook effectief in conflict te leven met andere leden van hun familie. Vooral bij de eigen ouders of kinderen vindt het individu geborgenheid en solidariteit. Dat gevoel is de voorbije vijf jaar zelfs nog iets groter geworden. De relatie met broers en zussen of grootouders is in diezelfde periode veeleer stabiel gebleven.

Meningsverschil

Uit hetzelfde onderzoek blijkt nochtans dat het verschil in waarden tussen de generaties binnen een gezin gegroeid is. In het Verenigd Koninkrijk en in ons land is bijna de helft van de ondervraagden ervan overtuigd dat die ethische kloof het moeilijker maakt dan vroeger om relaties te onderhouden tussen ouders en kinderen. De familie mag dan wel als favoriete omgeving worden aangeduid, dat betekent nog niet dat de leden onderling niet van mening verschillen.

Tafelen

Het gezin blijft op éénFamilie­bijeen­komsten behoren logischer­wijs tot de lievelings­activi­teiten van de Europeanen. Op die door­deweekse momenten wordt er vooral gepraat en van gedachten gewisseld. Samen met vakantie of op weekend gaan, staat op de tweede plaats, van nabij gevolgd door de samen­komsten op feest- en verjaar­dagen. Elk land heeft wel zijn eigen voorkeur. Zo zitten Span­jaarden het liefste gewoon te kletsen, terwijl de Britten aangeven vooral graag uitgebreid te tafelen met de familie. Italianen, Neder­landers en Belgen verkiezen dan weer activi­teiten buitens­huis, zoals een weekend of een langere vakantie.

Frustratie

Hoewel de familie een centrale plaats inneemt in het leven van de Europeanen, zou een ruime meerderheid van de ondervraagden er graag meer tijd mee doorbrengen. Het gebrek aan familiemomenten wordt in die mate als een gemis ervaren dat het zich vertaalt in een vorm van spijt die alleen maar toeneemt met de jaren. Zo zegt bijna 70 procent van de respondenten dat ze graag wat meer met hun ouders hadden gepraat over hun kindertijd, of over hoe hun ouders tegen het leven aankijken. In elk van de zes onderzochte landen behoort die spijt tot een van de grootste frustraties onder de bevolking. (knack.be)