Het gezin als unieke cel in de maatschappijIn het gezin wordt de maatschappij van de toekomst geboren. De nieuwe burgers van onze samenleving krijgen in het gezin hun eerste leerschool in deugden, normen en waarden. Je zou kunnen zeggen dat het gezin een van de belangrijkste bouwstenen is van de beschaving.

Het opbouwen van de samenleving

Maar het gezin heeft ook een belangrijke taak in het opbouwen van de samenleving. In plaats van in zichzelf opgesloten te zijn, kan een gezin zich openen voor hulpbehoevenden en noodlijdenden in haar omgeving. De zorg voor grootouders of bejaarden in het algemeen, andere gezinnen die hulp nodig hebben, of maatschappelijke projecten van dienstbaarheid. Met name kinderen hebben een natuurlijke neiging hun hart te openen en in de opvoeding kan dit gestimuleerd en gecultiveerd worden. Zo kan het gezin klaarstaan voor haar omgeving en een gastvrij thuis zijn dat verder gaat dan alleen de eigen gezinsleden.

Politieke inzet

Daarnaast dienen de gezinnen zich in te zetten op politiek vlak. Wie anders dan de gezinnen zelf kunnen de dragers zijn van een actieve gezinspolitiek? Door erop toe te zien en ervoor te strijden dat de wetten en instellingen van de staat de rechten en plichten van het gezin niet schenden maar veelmeer positief ondersteunen en verdedigen.

Lees verder in Familiaris Consortio www.rkdocumenten.nl/?docid=267&id=628