AISES - Internationale Academie voor Economische en Sociale OntwikkelingEn rabbijn die sprak over het gezin, een econoom die het had over ethiek en een priester die vertelde over echtelijke liefde. Dat gebeurde vorige week in een bijeenkomst in het gebouw van het Italiaanse parlement over ‘Het gezin als motor van economische groei: waarden en vooruitzichten’. En rabbijn die sprak over het gezin, een econoom die het had over ethiek en een priester die vertelde over echtelijke liefde. Dat gebeurde vorige week in een bijeenkomst in het gebouw van het Italiaanse parlement over ‘Het gezin als motor van economische groei: waarden en vooruitzichten’.

AISES - Internationale Academie voor Economische en Sociale OntwikkelingDe bijeenkomst was georganiseerd door AISES, de . Ze onderzocht een van de meest besproken thema’s in dit nieuwe jaar: het gezin. Initiatiefnemer Maurizio Lupi, de vicevoorzitter van de Kamer van Afgevaardigden, noemde het gezin “de eerste schokdemper van de economische crisis”. “Het gezin moet niet een element van economische ontwikkeling zijn, maar het element; en op dit punt hebben we meer bijval gekregen dan tegenstand”. Dit blijkt onder meer uit een recent begrotingsvoorstel van de regering, waarin voor het eerst een toename van het aantal vrijstellingen voor gezinnen staat.

"Jodendom en Christendom zijn de enige twee religies die de persoon, het gezin en kinderen centraalstellen”, aldus Antonio Gaspari, verantwoordelijk voor nieuwsagentschap Zenit, die het symposium voorzat. “Een hecht gezin leidt tot meer samenhang en onderlinge steun in de samenleving, reden voor de economie en de politiek om deze fundamentele cel te beschermen”, stelde AISES-voorzitter Valerio de Luca in zijn openingstoespraak. “Welke rol zien we voor kinderen, die onze echte hoop voor de toekomst zijn en die nu enkel gezien worden als bedreiging en beperking van ons heden? Daardoor gaan mensen abortus, sterilisatie en in vitro fertilisatie bevorderen en andere technieken die hem maken tot experiment en die het leven verarmen.” Terwijl volgens De Luca “openheid voor het leven de belangrijkste manier is voor een meer humane en solidaire samenleving”. Edith Arbib Anav, de directeur van AISES, had het over het individualism dat ons ertoe aanzet aan anderen uit te besteden wat vroeger van belang was voor gezin en samenleving, waardoor we onszelf beperken tot een “koele coördinatie die niet leidt tot een duurzame economische ontwikkeling”.
 
Riccardo Di Segni, de belangrijkste rabbijn van Rome, verwees naar het gezin vanuit de eerste pagina’s van de Bijbel. “Het is een paradox, maar al onmiddellijk vanaf het boek Genesis worden ons negatieve gezinssituaties getoond: Kaïn en Abel, Jozef die door zijn broers wordt verkocht, Ezau en Jacob enzovoort. Dit laat ons zien dat het gezin de plaats van leven is, waar fouten worden gemaakt, maar waar we niet zonder kunnen.” Volgens hem is het systeem van de patriarchale familie verworden tot het systeem van het geïsoleerde gezin, met een geboortecijfer van 1,3 procent, vrouwen die pas moeder worden na hun dertigste en op z’n best samenwonen in plaats van huwelijken.

De crisis van het gezin heeft geleid tot een economische crisis, en de economische crisis heeft het echtpaar en de echtelijke liefde onder druk gezet, was de inbreng van de ‘kapelaan’ van de Kamer van Afgevaardigden, mgr. Lorenzo Leuzzi. “Economische wetten hebben de overhand gekregen in de hele samenleving, zijn er de ziel van geworden, ze zijn hoofdzaak geworden in plaats van een middel. We moeten de economie haar ware rol teruggeven en de echtelijke liefde uit haar greep redden, zodat die weer de eerste gemeenschap kan zijn waar mensen niet enkel leren produceren, maar leren opbouwen.” (KN/Zenit)